8 September 2020

What is T Mark? ตราสัญลักษณ์ T Mark อาวุธสำคัญคนทำธุรกิจส่งออก

การทำธุรกิจส่งออกในปัจจุบันดูจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวผู้ประกอบการไทยมากขึ้น หลายธุรกิจเริ่มขยายตลาดจากในประเทศสู่ตลาดต่างประเทศ ปัจจัยสำคัญที่ตามมาคือการควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ นำมาสู่การสร้างสรรค์แบรนด์ไทยคุณภาพ ซึ่งเราจะเห็นว่าผู้ประกอบการไทยหลายเจ้าเริ่มมีความเข้าใจในการสร้างแบรนด์และเริ่มผลิตสินค้าไทยออกมาให้ได้เห็นทั้งในและต่างประเทศ  แต่การเพิ่มขึ้นของสินค้าในภาวะที่มีการแข่งขันทางการค้าสูงและการขยายตลาดสู่สากลให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการและแบรนด์ไทย ยังต้องอาศัยมาตรฐานที่น่าเชื่อถือ เพื่อรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อให้สินค้าได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้น ตราสัญลักษณ์ T Mark จึงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยติดปีกให้สินค้าไทยไปได้ไกลในตลาดสากล

 

T Mark คืออะไร

Thailand Trust Mark (T Mark) เป็นตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพมาตรฐานสากลสำหรับสินค้าและบริการของไทย สร้างความน่าเชื่อถือ ภายใต้แนวคิด “Trusted Quality” ให้ทั่วโลกไว้วางใจในสินค้าและบริการครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ 1. มีมาตรฐานสินค้าเชื่อถือได้ 2. ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (Fair labor) 3. มีมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) และมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) โดยรับรองบริษัทที่ผลิตสินค้าและบริการของไทยใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่
1. อุตสาหกรรมอาหารและเกษตร 2. อุตสาหกรรมหนัก 3. อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ 4. อุตสาหกรรมแฟชั่น 
5. อุตสาหกรรมอื่น ๆ 6. ธุรกิจรักษาพยาบาล 7. ธุรกิจส่งเสริมสุขภาพและ 8. ธุรกิจบริการการศึกษา นานาชาติ นอกจากนี้ 
T Mark 
ยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย เมื่อไรก็ตามที่ได้เห็นสัญลักษณ์นี้ ผู้บริโภคจะมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะได้รับสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดที่ประเทศไทยนำเสนอให้

 

อยากได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark ต้องทำอย่างไร

สำหรับขั้นตอนการสมัครขอรับตราสัญลักษณ์ T Mark ทำได้ง่าย ๆ ขั้นตอน

สมัครสมาชิกผ่านช่องทางออนไลน์ http://thailandtrustmark.com/apply/

1.สำหรับสมัครสมาชิกใหม่  ต้องลงทะเบียนข้อมูลให้เรียบร้อยก่อน หากเป็นสมาชิกอยู่แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที

2.กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งในส่วนข้อมูลพื้นฐานของบริษัทรวมถึงข้อมูลสินค้าและบริการ

3.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและกดยืนยัน หลังจากนั้นระบบจะส่งอีเมลเพื่อยืนยันการทำรายการโดยสถานะจะ เปลี่ยนเป็นอยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล

4.รอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ ตามรอบการสมัคร โดยสถานะจะเปลี่ยนเป็นรอการเข้ารอบประชุม หากพิจารณาผ่านเกณฑ์ ท่านจะได้รับอนุมัติให้ใช้ตรา T Mark

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandtrustmark.com/uploads/file/temp-TTM2015-application3-r.pdf


สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก 
T Mark

1.สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ซึ่งช่วยให้สินค้าและบริการมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น เพิ่มศักยภาพการส่งออก

2.ช่วยเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านตราสัญลักษณ์ T Mark โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร้านค้าและสินค้าผ่านสื่อต่าง ๆ ของกรมฯ เป็นการช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้า

3.ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมของกรมฯ ทั้งกิจกรรมในประเทศและต่างประเทศ เช่น งานแสดงสินค้าคณะผู้แทนการค้า ฯลฯ

4.ช่วยพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการส่งออก เพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมโครงการเครือข่ายกระจายสินค้า/โครงการพันธมิตรคู่กระจายสินค้าในต่างประเทศ

จะเห็นได้ว่าตราสัญลักษณ์ T Mark เป็นอาวุธที่สำคัญที่จะช่วยผลักดัน พัฒนา ยกระดับผู้ประการไทย ให้ผลิตสินค้าที่มีศักยภาพทัดเทียม และขยายตลาดสู่สากลได้อย่างครบถ้วนทุกมิติ หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการติดตราสัญลักษณ์  T Mark สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://thailandtrustmark.com/