5 June 2020

T Mark กุญแจสำคัญ ผลักดันแบรนด์ไทยในเวทีโลกท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจถดถอย ธุรกิจทั้งหลาย ทั้งรายใหญ่และหลายย่อยต่างต้องดิ้นรนเอาตัวรอด พยายามพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส หาหนทางทำให้การดำเนินธุรกิจของตนราบรื่นที่สุด บทความนี้จะนำเสนออีกหนึ่งตัวช่วยสำหรับการทำธุรกิจที่เปรียบเสมือนตัวช่วยติดปีกธุรกิจให้เติบโต ขยายฐานการตลาดจากไทยไปสู่เวทีโลก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ให้ความสำคัญกับการสร้างมาตรฐานที่จะทำให้ แบรนด์ไทยเป็นที่ยอมรับทั่วโลก จึงเกิดแนวคิดในการสร้างตราสัญลักษณ์ไทยที่เรียกว่า Thailand Trust Mark หรือ T Mark ขึ้นมา

Thailand Trust Mark (T Mark) คืออะไร?

Thailand Trust Mark หรือ T Mark คือ ตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพมาตรฐาน ที่สร้างความน่าเชื่อถือสำหรับสินค้าและบริการไทย โดยกำหนดเป็น “Trusted Quality” ที่การันตีคุณภาพสินค้าไทยที่ทั่วโลกไว้วางใจในทุกมิติ ได้แก่  

1. คุณภาพสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล (Intermational Standard) 

2. คุณภาพเรื่องมาตรฐานแรงงานไทย (Fair Labour) 

3. คุณภาพเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)

4. คุณภาพในการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environmental Concern)  

5. Heartmade Quality ผลิตด้วยความใส่ใจ ตั้งใจ เพื่อให้ได้คุณภาพที่เป็นเลิศ

ปัจจุบันมีบริษัทผลิตสินค้าและบริการของไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark แล้วกว่า 800 บริษัท ใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรมได้แก่ 1.อุตสาหกรรมอาหารและเกษตร 2.อุตสาหกรรมหนัก 3.อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ 4.อุตสาหกรรมแฟชั่น 5.อุตสาหกรรมทั่วไป 6.ธุรกิจรักษาพยาบาล 7.ธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ และ 8.ธุรกิจบริการการศึกษา นานาชาติ ซึ่งตราสัญลักษณ์นี้จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและลดข้อกังขาให้กับผู้ประกอบการไทยในหลายด้าน เช่น ด้านแรงงาน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น


T Mark ช่วยผู้ประการไทยได้อย่างไร?

ตราสัญลักษณ์ T Mark จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในใจผู้บริโภคตลาดในโลกได้ เพราะทำให้เกิดความชัดเจนถึงมาตรฐานการรับรองที่หน่วยงานรัฐบาลไทยให้การรับรองแบรนด์ของผู้ประกอบการ อีกทั้งยังสร้างเอกลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าไทย เมื่อต่างชาติเห็นตราสัญลักษณ์นี้ก็สามารถรับรู้ได้ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเป็นเลิศ ผ่านกระบวนการผลิตที่ดี ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และใช้แรงงานที่เป็นธรรม ซึ่งผู้บริโภคในหลายประเทศนั้นต่างตระหนักและให้ความสำคัญกับปัจจัยเหล่านี้ และต้องการสนับสนุนสินค้าและบริการเหล่านี้เป็นพิเศษ ดังนั้นการติดสัญลักษณ์ T Mark ก็เสมือนเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 


หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการติดตราสัญลักษณ์  T Mark สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://thailandtrustmark.com