7 August 2019

T Mark เดินหน้าให้ความรู้ผู้ประกอบการ เตรียมพร้อมติดปีกธุรกิจไทยสู่ตลาดโลก ผ่านกิจกรรม ‘T Mark Clinic’

‘Thailand Trust Mark’ (T Mark) ลุยจัดกิจกรรม T Mark Clinic โดยให้คำปรึกษาเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสมัครขอรับตราสัญลักษณ์ T Mark เพื่อเพิ่มศักยภาพการสร้างแบรนด์ไทยสู่สากล โดยมีหน่วยงานพันธมิตรและผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำพร้อมแนะเทคนิคเพื่อเพิ่มโอกาสการรับตราสัญลักษณ์ T Mark ครบทุกขั้นตอน โดยให้คำปรึกษาผู้ประกอบการรายบุคคลอย่างเข้มข้น โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (รัชดาภิเษก) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ว่าตราสัญลักษณ์
T Mark เป็นมาตรฐานการรับรองคุณภาพสินค้าและบริการระดับสากลและเป็นอีกหนึ่งตราสัญลักษณ์ที่ช่วยขับเคลื่อนสินค้าและบริการของไทยให้ก้าวไกล พร้อมรับมือการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สำหรับ T Mark Clinic เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับตราสัญลักษณ์
T Mark และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดและเป้าหมายของโครงการให้มากขึ้น รวมทั้งให้คำปรึกษา แนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์การพิจารณาของโครงการ
T Mark โดยเชิญหน่วยงานพันธมิตรและผู้เชี่ยวชาญของโครงการจากกรมแรงงานและกรอุตสาหกรรมมาร่วมให้คำแนะนำการแบบ One By One และตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการแบบครบวงจร พร้อมแนะเทคนิค ในการเพิ่มโอกาสการรับตราสัญลักษณ์ T Mark เพิ่มความมั่นใจให้ผู้ประกอบการไทย เตรียมพร้อมนำสินค้าไทยออกสู่ตลาดโลกไปด้วยกัน

ด้านผู้ประกอบการหลายท่านกล่าวว่าข้อมูลที่ได้รับในวันนี้เป็นประโยชน์อย่างมาก มีส่วนช่วยให้ธุรกิจของตนมีโอกาสได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark เนื่องจากมีความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของโครงการมากขึ้น       และมั่นใจว่าหากได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark จะช่วยการันตีคุณภาพและพาธุรกิจให้ก้าวไกลในตลาดส่งออกมากขึ้น

 

สำหรับกิจกรรม T Mark Clinic ครั้งที่ 2 มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ผู้ประกอบการที่สนใจเพิ่มโอกาสทางการค้าและบริการสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.thailandtrustmark.com หรือสมัครขอรับตราสัญลักษณ์ ‘T Mark’ และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandtrustmark.com/th/apply  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  02-507-8266