19 September 2017

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์ T Mark 2017

ประสบความสำเร็จและเสร็จสิ้นลงไปด้วยดีกับงาน “พิธีมอบใบประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์ T Mark” ณ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

 โดยมีท่านวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธี มาเป็นเกียรติมอบใบประกาศให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ T Mark เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ กำลังใจ และความภูมิใจให้กับผู้ประกอบการไทยทุกท่าน

ทั้งนี้ T Mark ขอขอบคุณผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสนุกสนานไปกับงานเมื่อวาน แล้วปีหน้าพบกันใหม่นะคะ