2 พฤษภาคม 2560

เอกสารประกอบการบรรยาย T Mark Training Series รุ่นที่ 5 : Moving Business Forward with Digital 4.0

เอกสารประกอบการบรรยาย T Mark Training Series รุ่นที่ 5 : Moving Business Forward with Digital 4.0วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560
เอกสารประกอบชุดที่ 1
เอกสารประกอบชุดที่ 2วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560
เอกสารประกอบชุดที่ 1
เอกสารประกอบชุดที่ 2วันพุธที่ 26 เมษายน 2560\
เอกสารประกอบชุดที่ 1
เอกสารประกอบชุดที่ 2วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560
-เอกสารประกอบชุดที่ 1