7 กันยายน 2559

การสร้างตลาดและขยายธุรกิจในตลาดจีนโครงการจัดตั้งร้านค้าต้นแบบสินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ในตลาดจีน

ตามที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว ร่วมกับสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า ได้จัดทำโครงการนำร่องจัดตั้งร้านค้าต้นแบบสินค้าที่ได้รับ Thailand Trust Mark ในตลาดจีน พร้อมทั้งจัดนิทรรศการและร้านค้าต้นแบบ สินค้าไทยที่ได้รับตรา TTM เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยและสร้างความเชื่อถือในด้านคุณภาพของสินค้าไทย
ในตลาดจีน อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับสินค้าไทยที่มีคุณภาพตรา TTM และเป็นช่องทางในการสื่อสารกับผู้บริโภคให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าไทย นั้น

ในการนี้ สำนัก กำหนดจัดการบรรยายข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมนำสินค้าไปจำหน่ายในจีน โดยผู้อำนวยการ สคต. กวางโจว  สำนักจึงขอเชิญชวนสมาชิก TTM ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดโครงการในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (รัชดา)

ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่าย ปิดรับสมัครเมื่อที่นั่งเต็ม ผู้สนใจโปรดส่งแบบตอบรับ ภายในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ทางอีเมล์ [email protected] 

หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ น.ส.เพลินพิศ นิตรมร หรือ น.ส.วิภาวี รื่นกลิ่น ในวันและเวลาราชการ


ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม สำรองที่นั่งได้ที่ (คลิกที่นี่)