18 กุมภาพันธ์ 2564

รอบส่งเอกสารการขอผ่อนผันใช้ตราสัญลักษณ์ T Mark รอบที่ 2/2564

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการยื่นขอผ่อนผันการใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark)

สามารถยื่นเอกสารขอผ่อนผันได้
รอบที่ 1 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
รอบที่ 2 ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-507-8266 ในวันและเวลาราชการ