1 เมษายน 2564

การประชุมพิจารณาการขอรับและต่ออายุตราสัญลักษณ์ T Mark รอบที่ 2/64

การประชุมพิจารณาการขอรับและต่ออายุตราสัญลักษณ์ T Mark รอบที่ 2/64 ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) สามารถลงทะเบียนและส่งเอกสารได้ที่ http://www.thailandtrustmark.com/th/apply ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 มีนาคม 2564