วุ้นเส้น ก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่ ก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้  แป้งมันสำปะหลังและสาคู

Photo Gellary

สมาชิกปัจจุบัน
วุ้นเส้น ก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่ ก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ แป้งมันสำปะหลังและสาคู

1. กลุ่มวุ้นเส้น - วุ้นเส้น ตรามังกรคู่ คุณภาพพรีเมียม ชนิดเส้นแห้งและเส้นสด - วุ้นเส้น ตราหงษ์ คุณภาพชั้นดี ชนิดเส้นแห้งและเส้นสด - วุ้นเส้น ตรากิเลนคู่ คุณภาพมาตรฐาน ชนิดเส้นแห้งและเส้นสด 2. กลุ่มก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่ ตรากิเลนคู่ ชนิดเส้นแห้งและเส้นสด 3. ก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ ตรามังกรคู่ ชนิดแผ่นตัด ชนิดแผ่นกลม และชนิดแผ่นตัดผสมสาหร่าย 4. กลุ่มแป้งมันสำปะหลังและสาคู ตรานิวเกรด และตรากิเลนคู่

Name :
วุ้นเส้น ก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่ ก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ แป้งมันสำปะหลังและสาคู
Address :
21/10, 21/12 ถนน ถนนสาทรใต้ ต. ทุ่งมหาเมฆ อ. สาทร จ. กรุงเทพมหานคร 10120

Contact Infomation

Website : Phone : Email :

QRCODE

Related Product