เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทำจากผลไม้

Photo Gellary

สมาชิกปัจจุบัน
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทำจากผลไม้

บริษัท บางกอกพัฒนาไวน์เนอรี่ จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542 ประกอบธุรกิจในการผลิตเครื่องดื่มอัดก๊าซ และไม่อัดก๊าซ ประเภทมีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์ ทั้งส่งออกไปยังต่างประเทศ และจำหน่ายภายในประเทศ และมีบริษัท แสงเงินเอ็นเตอร์ไพร์ส (1992) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 136 ซอยเทียนทะเล20 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายภายในประเทศ.

Name :
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทำจากผลไม้
Address :
116 ถนน ซ.เที่ยนทะเล20 บางขุนเทียน-ชายทะเล แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพฯ อ. จ. 10150

Contact Infomation

Website : Phone : Email :

QRCODE

Related Product