สมาชิกปัจจุบัน
Aesthetic Dentistry

การสร้างรอยยิ้มที่สวยงาม (Smile makeover) เป็นที่นิยมและยอมรับในปัจจุบัน โดยการผสมผสานและประยุกต์ใช้ทันตกรรมเพื่อความสวยงามประเภทต่างๆในการสร้างสรรให้ฟันของผู้เข้ารับบริการมีความสวยงามได้ตามต้องการ ทั้งขนาด รูปร่าง การเรียงตัว และสีของฟัน โดยนิยมเรียกกันว่า ฮอลีวูด สไมล์ ซึ่งจะหมายถึง การบูรณะฟันให้มีความสวยงามเหมือนกับฟันของดาราฮอลีวูด

Name :
Aesthetic Dentistry
Address :
157,159 ซอย รัชดาภิเษก 7 ถนน รัชดาภิเษก ต. ดินแดง อ. ดินแดง จ. กรุงเทพ 10400

Contact Infomation

Website : Phone : Email :

QRCODE

Related Product