SUNBIO ผลิตภัณฑ์สลายตัวได้ โดยธรรมชาติ 100%

Photo Gellary

สมาชิกปัจจุบัน
SUNBIO ผลิตภัณฑ์สลายตัวได้ โดยธรรมชาติ 100%

SUNBIO เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริงซึ่งมีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตจากวัดุที่ได้จากธรรมชาติและสลายตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติดังเดิม ส่วนประกอบที่ได้จากข้าวโพด หรือมันสำปะหลัง ถูกแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สลายตัวได้โดยธรรมชาติ เช่นถุง หรือหลอด หลังจากที่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกกำจัด จะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย กลายเป็นชีวมวลหรือดิน ชีวมวลนี้จะถูกนำมาใช้สำหรับการปลูกพืชหรือต้นไม้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

Name :
SUNBIO ผลิตภัณฑ์สลายตัวได้ โดยธรรมชาติ 100%
Address :
143-144 หมู่ที่ 8 ซอย กังวาล 2 ถนน เพชรเกษม ต. อ้อมใหญ่ อ. สามพราน จ. นครปฐม 73160

Contact Infomation

Website : Phone : Email :

QRCODE

Related Product