Company

Bangkok International Dental Center

Export Country

ดำเนินการในประเทศไทย โดยมี 3 สาขา คือ Bangkok International Dental Center (BIDC) ถนนรัชดา Dental Signature ที่ศูนย์การค้า สยามพารากอน และ Phuket Dental Signature ที่อำเภอป่าตอง ภูเก็ต

Who They Are

ให้บริการด้านทันตกรรมอย่างครบวงจร โดยมี ความเชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรมรากฟันเทียม ทันตกรรมเพื่อความสวยงามและการจัดฟันแบบ ไม่เห็นเครื่องมือ

Next Goal

- การนำบริษัทเข้าสู่บริษัทมหาชน เพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการให้บริการได้ครอบคลุมมากขึ้น โดยการระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ - จัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรมแห่งแรก ในประเทศไทย

Vision

ศูนย์ทันตกรรม BIDC มุ่งสู่เป็นผู้นำทางธุรกิจ ทันตสุขภาพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

T Mark Benefits

ได้รับความไว้วางใจและเป็นที่รู้จักของผู้รับบริการ ช่วยในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับศูนย์ ทันตกรรม BIDC ตลอดจนมีจำนวนผู้มารับบริการ ที่ศูนย์ทันตกรรม BIDCเพิ่มขึ้น

What they accomplished

ผ่านการรับรองมาตรฐานทั้งจากองค์กรในประเทศและต่างประเทศ เป็นผู้นำด้านการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาใช้ในการ ทันตกรรม จนได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ จำนวนมาก

T Mark Member

ส.ค. 2555 - ส.ค. 2558

Managing Director

ทพ.พรศักด์ ตันตาปกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ Lucinda Chen รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนพรรณ กัณฑะสิทธิ์ ผู้อำนวยการ ธัญนิชา ปาละโชติ ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร (QMR)

Thaitrade

N/A

Length of Establishment

เริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ. 2549 ดำเนินงานจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา 9 ปี

Company

Bangkok International Dental Center

Address

157,159 ถ.รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพ 10400 (สำนักงานใหญ่)

Tel

+66 (0) 2 692 4433

Fax

+66 (0) 2 245 0055ถ้าหากพูดถึงสถานบริการทันตกรรมที่ดีที่สุด และทันสมัยที่สุดในประเทศไทย ชื่อของ Bangkok International Dental Center หรือศูนย์ทันตกรรม BIDC ย่อมติดอยู่ในลำดับต้นๆ อย่างแน่นอน


การจากบริหารงานด้วยความยึดมั่นในมาตรฐานการรักษาควบคู่ไปกับการให ้บริการระดับสากล จากจุดเริ่มต้นในปี 2006 BIDC กลายเป็นศูนย์ทันตกรรม ที่ได้รับความไว้วางใจและการยอมรับจากลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่าง ประเทศ ที่เคยมีประสบการณ์การเข้ามาใช้บริการมากกว่า 20,000 คนแล้ว ในปัจจุบัน

ไม่เพียงแต่มาตรฐานการรักษาและการบริการที่โดดเด่นเท่านั้น BIDC ยังได้ชื่อว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทันตกรรมการรักษาหลากหลายรูปแบบ ทั้งทันตกรรมรากฟันเทียม ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม และการจัดฟัน แบบไม่เห็นเครื่องมือ โดยทีมทันตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางทันตกรรม มากกว่า 70 คน ตลอดจนพนักงานที่พร้อมรองรับการบริการอีกกว่า 80 คน ทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาและนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาเสริมสร้างศักยภาพ การให้บริการ เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านทันตกรรมในภูมิภาคอาเซียน อีกด้วยจุดแข็งคือความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และนวัตกรรมที่ทันสมัย


การได้รับรองมาตรฐานในระดับประเทศ Thailand Trust Mark (T Mark) ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการดำเนินธุรกิจทันตกรรมของ BIDC เพราะแสดงให้เห็นถึงการ ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพในด้านต่างๆ ซึ่งตรงตามมาตรฐาน จนได้รับตราสัญลักษณ์การันตี เนื่องด้วยในโลกของการทำธุรกิจ ที่ย่อมมีการแข่งขันอยู่เสมอ การสร้างจุดแข็งให้กับแบรนด์จึงเป็น กลยุทธ์สำคัญ ซึ่ง BIDC ก็สร้างจุดแข็งที่โดดเด่น่ทามกลาง ผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มเดียวกัน ทั้งการทีมแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะทางและนวัตกรรมอันสมัย


การบริการด้วยทันตแพทย์เฉพาะทาง


BIDC มีทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ครบวงจร รวมถึงการส่งคนไข้ที่เป็นระบบ ผู้เข้ารับบริการจึงได้รับประโยชน์สูงสุด ตั้งแต่การเข้ารับการตรวจ วิเคราะห์ ให้คำปรึกษาเพื่อวางแผนการรักษา ก่อนจะส่งต่อให้กับทันตแพทย์เฉพาะทาง เพื่อทำการรักษาได้1

ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงทางทันตกรรม

ที่ศูนย์ทันตกรรม BIDC มีห้องเอ็กเรย์ระบบดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์ และระบบเลเซอร์ที่มีความแม่นยำ และมีประสิทธิภาพในการรักษาสูง อีกทั้งยังมี ความรวดเร็วและได้ผลการรักษาที่วางใจได้

2

เครื่องมือทางทันตกรรมปลอดเชื้อ

BIDC มีห้องทำความสะอาดเครื่องมือและทำ ให้ปลอดเชื้อโดยเฉพาะ ทุกชิ้นจะต้องผ่านการ ทำความสะอาดมาอย่างดี ปิดผนึกอยู่ในซอง อนามัยอย่างปลอดภัย แล้วจึงส่งต่อเข้าระบบ ปลอดเชื้อ เพื่อลงบันทึกวันที่ทำการปลอดเชื้อ จากนั้น เครื่องมือจะถูกเก็บในห้องจัดเก็บ เครื่องมือซึ่งแยกเป็นสัดส่วน ก่อนนำไปแจกจ่าย ให้ห้องทันตกรรมในทุกๆ วัน

 

ภาพยนต์โฆษณา


ต่อยอดความสำเร็จ สู่ผู้นำด้านทันตกรรมแห่งอาเซียนการได้รับตรา T Mark เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับศูนย์ทันตกรรม BIDC ให้ปรากฏแก่สายตาของผู้ใช้ บริการในระดับนานาชาติ กระทั่งช่วยนำไปสู่จำนวนผู้มารับบริการที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมาคุณภาพการบริการและมาตรฐานการรักษาถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ BICD ประสบความสำเร็จ ทั้งจำนวนของผู้เข้ารับการบริการ รวมถึงการได้รับตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานจากสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและระดับสากลอย่างมากมาย เช่น มาตรฐาน ISO9001:2008 ในปี 2009 หรือการรับรองจาก Joint Commission International Standard ซึ่ง BIDC เป็นศูนย์ทันตกรรมแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ เมื่อปี 2012
โดยต่อจากนี้ BICD ไม่เพียงเป็นผู้นำด้านทันตกรรมในไทยเท่านั้น หากแต่ยังมุ่งมั่นที่จะก้าว ขึ้นเป็นผู้นำด้านการบริการทางทันตกรรมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลอดจนจัดตั้ง โรงพยาบาลทันตกรรมแห่งแรกในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้ ภายใต้คติพจน์การทำงาน 4 ข้อ คือ Building Beautiful Smiles คือการสร้างรอยยิ้มพิมพ์ใจให้แก่ผู้เข้ารับบริการ International Standards and Relations คือการให้บริการทางทันตกรรมด้วยมาตรฐาน ระดับสากล Dental Professionalism การให้บริการทางทันตกรรมอย่างผู้เชี่ยวชาญ และ Care and Compassion มุ่งเน้นเอาใจใส่และให้ความสำคัญแก่ผู้เข้ารับบริการ