Company

บริษัท ทั้ง ฮั่ว ซิน จำกัด

Export Country

ส่งออกทางตรง : ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา จีนและยุโรป ส่งออกทางอ้อมผ่านทางลูกค้าซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าต่าง ๆ : ทั่วโลก

Who They Are

ทั้ง ฮั่ว ซิน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ. ศ. 2496 เป็นโรงพิพม์ขนาดเล็กภายในตึกแถว ย่านวงเวียน 22 เริ่มต้นจากการพิมพ์เอกสาร แบบเรียน พิมพ์ใบเสร็จ ใบสั่งซื้อ นามบัตร ปฏิทิน รวมถึงการ์ดสำหรับงานพิธิต่าง ๆ ต่อมาขยายกิจการ เริ่มรับพิมพ์ฉลากบรรจุภัณฑ์ ซึ่งกระป๋องเป็นบรรจุภัณฑ์แรกที่ทั้งฮั่วซินรับผลิตและใส่ใจดูแลทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การออกแบบ การลงมือพิมพ์ รวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการพิมพ์ รวมถึงการมุ่งพัฒนางานให้ได้คุณภาพและมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการ รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์ให้ทันสมสัยอยู่เสมอ ปัจจุบัน ทั้งฮั่วซินคือผู้นำด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ครบวงจร และยังเป็นบริษัทที่มั่นใจว่าทุกกระบวนการผลิตเป็นไปตามแนวทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น FSC™ CoC และเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในการใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและของเสียที่เป็นอันตราย

Next Goal

มุ่งพัฒนาคุณภาพและเทคโนโลยีของบรรจุภัณฑ์ถนอมอาหาร โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม พยายามคิดค้น ทดลอง วัสดุที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่ดีที่สุด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

Vision

‘มุ่งมั่น คงไว้ ซึ่งความเป็นเลิศ’ ทั้ง ฮั่ว ซิน มุ่งพัฒนาคุณภาพเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร ให้ได้บรรจุภัณฑ์ถนอมอาหารที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด

T Mark Benefits

ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่น เป็นที่ยอมรับทั้งในกลุ่มผู้ประกอบการด้วยกันเองรวมถึงกลุ่มคู่ค้าอีกด้วย

What they accomplished

ทั้ง ฮั่ว ซิน เป็นผู้นำด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและสินค้าอุปโภค บริโภค ครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีบริษัทในเครือดังนี้ 1. THung Hua Sinn Printing Co., Ltd. 2. THung Hua Sinn Printing Network (TPN) Co., Ltd. 3. TPN Packaging Co., Ltd. 4. TPN FlexPak Co., Ltd. 5. TPN Medical Packaging Co., Ltd. 6. TPN FoodPak Co., Ltd.

T Mark Member

ปี 2562

Managing Director

อนันต์ชาติ ทังเกษมวัฒนา

Thaitrade

-

Length of Establishment

66 ปี

Company

บริษัท ทั้ง ฮั่ว ซิน จำกัด

Address

129/9 หมู่ 9 ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

Tel

0-3898-9198

Fax

-‘มุ่งมั่น คงไว้ ซึ่งความเป็นเลิศ’ ทั้ง ฮั่ว ซิน มุ่งพัฒนาคุณภาพเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร ให้ได้บรรจุภัณฑ์ถนอมอาหารที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด

เปิดอาณาจักร ทั้ง ฮั่ว ซิน ผู้นำด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและสินค้าอุปโภค บริโภค ครบวงจร จากโรงพิมพ์ตึกแถวเล็ก ๆ สู่อาณาจักรสิ่งพิมพ์ครบวงจร กว่า 66 ปี บนเส้นทางการทำงานในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ วันนี้ ทั้ง ฮั่ว ซิน กรุ๊ป เรียกได้ว่าเป็นผู้นำด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและสินค้าอุปโภค บริโภค ครบวงจร 
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย นอกจากนี้ยังมั่นใจว่าทุกกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันทั้ง ฮั่ว ซิน กรุ๊ป 
มีบริษัทในเครือดังนี้ Thung Hua Sinn Printing Thung Hua Sinn Printing Network (TPN) TPN Packaging TPN FlexPak Co., Ltd. TPN Medical Packaging และ TPN FoodPak

ถอดรหัสความสำเร็จของอาณาจักร ทั้ง ฮั่ว ซิน

อาหารจะดีเท่ากับบรรจุภัณฑ์ท่านั้น หากบรรจุภัณฑ์ไม่ดี ต่อให้อาหารคุณภาพดีแค่ไหน คุณค่าก็จะลดลงไปด้วย ทั้ง ฮั่ว ซิน โรงพิมพ์แบบครบวงจร พร้อมเทคโนโลยีครบครัน ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ฉลาก โดยใช้กระดาษเป็นวัสดุหลัก การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ในลักษณะกล่องกระดาษ รวมถึงการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก ซึ่งบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ทางโรงงานผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ถนอมอาหาร ซึ่งแน่นอนว่าใช้เพื่อบรรจุอาหาร ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ โรงงานทั้ง ฮั่ว ซิน ยึดมาตลอดคือการเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดให้กับผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ถนอมอาหารที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด โดยทั้ง ฮั่ว ซินเชื่อว่า อาหารจะดีเท่ากับบรรจุภัณฑ์เท่านั้น หากบรรจุภัณฑ์ไม่ดี ต่อให้อาหารคุณภาพดีแค่ไหน คุณค่าก็จะลดลงไปด้วย เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่สามารถรักษาความสดให้คงทนเอาไว้ได้นาน ด้วยเหตุผลเหล่านี้เองทำให้ทั้ง ฮั่ว ซิน มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่จะช่วยทำให้เราสามารถผลิตบรรจุภัณฑ์ถนอมอาหารที่ดีที่สุดให้ถึงมือผู้บริโภคให้ได้

หากอยากได้งานที่ดี แรงงานต้องมีความรู้ มีความเป็นอยู่และมีรายรับที่ดี

ทีมผู้บริหารของกลุ่ม ทั้ง ฮั่ว ซิน กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการดูแลแรงงานเป็นอย่างมาก โดยมีความเชื่อว่าหากโรงงานต้องการผลิตภัณฑ์ที่ดี แรงงานต้องมีความรู้ มีความเป็นอยู่ที่ดี รววมถึงมีรายรับที่เพียงพอให้สามารถดูแลตัวเองได้ เห็นได้ชัดจากมาตรฐานที่โรงงานได้รับคือ มาตรฐานแรงงานไทย และ SMETTA มาตรฐานแรงงานสากลที่ควบคุมการทำงานของแรงงานทั้งหมด ตั้งแต่แม่บ้าน คนงานรวมถึงฝ่ายรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่แสดงให้เห็นถึงการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม

เป้าหมายสำคัญ ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

นอกจากการเป็นผู้นำด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดแล้ว อีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญของ ทั้ง ฮั่ว ซิน คือการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยทางโรงงานได้เริ่มการทดลอง ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อมองหาพลาสติกที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ เป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ นอกจากนี้ยังต้องเป็นพลาสติกที่สามรถนำกลับมารีไซเคิลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ สำหรับพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ มีหลายเทคโนโลยี ซึ่งพลาสติกที่ทางโรงงานใช้ในตอนนี้เป็นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่สิบวัน นอกจากนี้ยังกำลังพัฒนาและทดลองพลาสติกที่สามารถย่อยในน้ำอีกด้วย 
ถือว่าป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับอุตสาหกรรมใหญ่ที่เป็นผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรมสีเขียว อีกหนึ่งมาตรฐานที่ช่วยขับเคลื่อนโรงงาน ทั้ง ฮั่ว ซิน

มาตรฐาน Green Industry ระดับสูงสุด รางวัล Eco Factory และรางวัล Eco Town ล้วนเป็นมาตรฐานที่ช่วย
การันตีว่า ทั้ง ฮั่ว ซิน เป็นโรงงานที่มีการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการทดลองและพัฒนาพลาสติกที่ย่อยสลายได้ พร้อมผลักดันให้ลูกค้าผู้ผลิตหันมาใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติและยังเป็นพลาสติกสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ ลบภาพที่ว่าภลาสติกเป็นผู้ร้ายทำลายสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งต้องยอมรับว่าได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งจากผู้ผลิตเมล็ดพลาสติกในไทยที่พร้อมจะพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน รวมถึงลูกค้าผู้ผลิตที่พร้อมจะเปิดใจใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเหล่านี้ เรียกได้ว่าโรงงาน ทั้ง ฮั่ว ซิน โดดเด่นทั้งเทคโนโลยีที่ใช้ผลิต ซึ่งเทคโนโลยีต้องมาคู่กับการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม นั่นเป็นสิ่งที่ทำให้ โรงงาน ทั้ง ฮั่ว ซิน เป็นผู้นำด้านการสิ่งพิมพ์ครบวงจรมากว่า 66 ปี

กิจกรรม CSR เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หากพูดถึงกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร โรงงาน ทั้ง ฮั่ว ซิน เรียกได้ว่ามีทั้ง กิจกรรม CSR ทั้งภายในและภายนอก โดยโครงการทที่ประสบความสำเร็จคือ การร่วมกับชุมชนในโซนลุ่มแม่น้ำบางปะกง ริเริ่มฟื้นฟูบางปะกง ซึ่งมีทั้งกิจกรรมการปลูกต้นโกงกาง เนื่องจากชุมชนในบริเวณนั้นถูกน้ำทะเลกัดเซาะ ต้นโกงกางจึงกลายเป็นกำแพงธรรมชาติ รากของต้นโกงกางช่วยให้แผ่นดินไม่ทรุดตัว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร้างบ้านให้โลมาอิรวดี ที่ปากแม่น้ำบางปะกง สร้างแหล่งพักพิงให้ลูกปูแสม ช่วยให้ระบบนิเวศน์สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
ผลพลอยได้จากการทำกิจกรรม จากที่รกร้างทำให้พื้นที่บริเวณนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยว ช่วยให้ชุมชนมีรายได้ ถือเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน เรียกได้ว่าฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้เป็นอย่างดี อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ทำให้กิจกรรมของ ทั้ง ฮั่ว ซิน ประสบความสำเร็จคือการร่วมมือ ลงมือทำอย่างจริงจังของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้ชุมชน นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายลูกค้าผู้ผลิตของโรงงานมาร่วมลงมือทำกิจกรรมดี ๆ ร่วมกัน เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรม CSR เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง