29 September 2020

T Mark มั่นใจ เสริมกลยุทธ์มัดใจผู้บริโภค: สร้าง Brand Story อย่างไรให้ขายสินค้าได้

ระยะหลังมานี้ การเริ่มต้นทำธุรกิจเป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นหากเทียบกลับอดีต หลายคนพลิกบทบาทมาเริ่มต้นทำธุรกิจกันมากขึ้น เนื่องจากเราอยู่ในยุคดิจิทัล ที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิต เข้ามาเป็นตัวช่วยให้ชีวิตประจำวันของเราง่ายยิ่งขึ้น ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส เรียกได้ว่าใคร ๆ ก็สามารถสร้างสินค้าและบริการของตัวเองได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังสามารถกระจายและโปรโมตสินค้าได้รวดเร็วด้วยช่องทางออนไลน์ ขณะเดียวกันเจ้าของธุรกิจเดิมก็มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะไม่เพียงแต่รักษาคุณภาพและรักษาลูกค้ารายเก่าเท่านั้น แต่ผู้ประกอบการยังต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์การตลาดของตนเพื่อแข่งขันกับธุรกิจน้อยใหญ่ที่กำลังเติบโต พร้อมทั้งสร้างสรรค์สินค้าของตนเองให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคที่มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อพาธุรกิจเข้าสู่การแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศ

สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้และตามให้ทันอยู่ตลอดเวลา คือการเปลี่ยนแปลงของ
เทรนด์ความต้องการและรสนิยมของตลาด ควบคู่ไปกับการนำนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์มาเพิ่มความน่าสนใจให้กับสินค้า เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการด้วยการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาสร้างสรรค์สินค้า

แน่นอนว่าเมื่อผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจมีสินค้าที่เหมือนกัน มีการนำนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์มาใช้ ดังนั้นการสร้างความแตกต่างคือ การสร้างเรื่องราวให้กับแบรนด์ของเรานั่นเอง (Brand Story) หลายครั้งที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ ไม่มี
ไอเดีย ไม่มีที่มาที่ไปให้กับสินค้าและบริการ คำแนะนำก็คือ หากแบรนด์ สินค้า หรือบริการยังไม่มีเรื่องราว เราควรสร้างเรื่องราวขึ้นมา เพื่อดึงดูด เพิ่มมูลค่า ทำให้ผู้บริโภคมองเห็นถึงความแตกต่าง และเพื่อสื่อสารเรื่องราวที่ดีที่สุดให้ผู้บริโภคนั่นเอง

สำหรับกลยุทธ์การสร้าง Brand Story ควรเริ่มจากการรู้จักแบรนด์และสินค้าของตนเองให้ดีที่สุด และมองหาจุดเด่นที่จะนำมาประกอบให้เรื่องราวของแบรนด์น่าสนใจ โดยสิ่งที่จะนำทางให้เราเล่าเรื่อราวได้ คือการตั้งเป้าหมายที่จัดเจน รู้ว่าธุรกิจของเรา
คืออะไร จะขายให้ใคร เพียงเท่านี้ก็จะสามารถผูกเรื่องราวให้น่าสนใจได้ไม่ยาก

สำหรับโครงการ Thailand Trust Mark (T Mark)  อีกหนึ่งโครงการเพื่อยกระดับแบรนด์สินค้าและบริการไทยสู่ตลาดโลกให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการทุกขั้นตอน โดยพยายามสร้างองค์ความรู้เรื่องการสร้างแบรนด์ การทำธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้น ไปจนถึงการผลักดันผู้ประกอบการเข้าแข่งขันในเวทีตลาดโลก ซึ่ง MOC4i เป็นอีกหนึ่งโครงการทีมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าให้กับ SME และ Startup ทุกระดับ ด้วยเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมการดำเนินธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล และกิจกรรมย่อยที่พัฒนาความสามารถ แนวคิด ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ

โดย MOC4i มุ่งเน้นกลุ่มผู้ประกอบการทุกระดับ จะแบ่งแนวทางพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ตามความพร้อมเป็น 4 ระดับ
หรือ
4i

 ระดับที่ 1 Inspiration เป็นการสร้างแรงบันดาลใจและปรับวิธีคิดของผู้ประกอบการ  ปรับวิธีคิด สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการ และเสริมทักษะการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านกิจกรรมอบรมสัมมนาต่าง ๆ ที่จัดขึ้นตลอดทั้งปี

            ระดับที่ 2 Incubation เป็นการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่และการดำเนินธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์สำหรับผู้ประกอบการที่มีแบรนด์ของตนเองทั้งส่วนกลางและภูมิภาค มุ่งเน้นการสร้างกลยุทธ์การสร้างเป็นหลัก เช่น การให้คำแนะนำเรื่องการ
สร้างแบรนด์

            ระดับที่ 3 Implementation คือ การพัฒนาสินค้าเฉพาะกลุ่มเพื่อให้เกิดการสร้างแบรนด์ไทยที่เป็นฮีโร่ มุ่งเป้าหมายหลักไปที่เจ้าของแบรนด์ไทยชั้นนำที่ต้องการเจาะตลาดเฉพาะ

            ระดับที่ 4 Internationalization คือการสนับสนุนการหาพันธมิตรในต่างประเทศเป็นการสร้างแบรนด์ร่วมกับพันธมิตรที่มีชื่อเสียงในเวทีโลกโดยกิจกรรมนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และต้องการพัฒนาแบรนด์ให้ก้าวไปสู่แบรนด์ระดับโลก

โครงการ T Mark คือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีที่พร้อมผลักดันผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะแข่งขันในเวทีตลาดโลกได้อย่างครบทุกมิติ ตั้งแต่ให้คำแนะนำการสร้างแบรนด์ การเสริมสร้างกลยุทธ์ต่าง ๆ รวมถึงการยกระดับสินค้าไทยในสายตาชาวโลกได้อย่างไม่มีที่ติ