2 September 2020

รูเบียอุตสาหกรรม ผู้อยู่เคียงคู่สินค้าอุปโภคบริโภคไทย

เมื่อเอ่ยถึงสบู่พฤกษานกแก้วหรือสบู่นกแก้ว คุณจะนึกถึงอะไร แน่นอนว่ากลิ่นความหอมคลาสสิคของพฤกษาไทยต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง อันดับถัดมาอาจเป็นสีสันบรรจุภัณฑ์ที่สะดุดตา หรือไม่ก็รูปนกแก้วที่ยกปีกเคียงโลโก้ สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดล้วนเป็นส่วนประกอบอันเป็นเอกลักษณ์ของสบู่นกแก้ว แต่หลายคนอาจไม่ทราบว่านอกเหนือจากรูปนกแก้วสีเขียวเหลืองที่เคียงคู่ชื่อ Parrot Botanicals นั้น บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้อยู่เคียงข้างสบู่นกแก้วมาอย่างยาวนานเช่นเดียวกัน ทั้งยังเป็นผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคอีกหลากหลายชนิดอีกด้วย


69 ปีแห่งความสำเร็จ

บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC ซึ่งได้จดทะเบียนก่อตั้งในปีพุทธศักราช 2494 ตลอดระยะเวลากว่า 69 ปีที่รูเบียอุตสาหกรรมมีความชำนาญและมีประสบการณ์ในฐานะบริษัทรับจ้างผลิตสินค้าที่น่าเชื่อถือ ทำให้ได้รับความไว้วางใจให้ผลิตสินค้าจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

ปัจจุบัน รูเบียอุตสาหกรรมมีโรงงานผลิตสินค้า 3 โรงงานด้วยกัน ประกอบด้วย โรงงานผลิตสบู่ เป็นโรงงานรับจ้างผลิตสบู่ขนาดใหญ่ในอาเซียนและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โรงงานผลิตเครื่องสำอาง ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล สามารถผลิตเครื่องสำอางได้หลายประเภท เช่น สบู่เหลว ครีม โลชัน แป้ง ฯลฯ และโรงงานสุดท้าย โรงงานผลิตลูกอม ทั้งแบบชนิดแข็ง และแบบชนิดนิ่ม รวมถึงผลิตช็อกโกแลต


                                        นอกเหนือจากสินค้าของรูเบียอุตสาหกรรมที่รู้จักกันดีภายใต้แบรนด์สบู่และครีมอาบน้ำนกแก้วและแบรนด์แพรอท สบู่สมุนไพรแพรอทเฮอร์เบิล และผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำ รวมถึงโลชันสำหรับเด็กภายใต้แบรนด์ดีเอ็มพีแล้ว รูเบียอุตสาหกรรมยังรับผลิตสินค้าให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ลูกอมซูกัส ลูกอมคอริฟิน-ซี ผลิตภัณฑ์เจลอาบน้ำ โลชัน แป้งภายใต้แบรนด์ Bare Babi ยาสีฟัน Sparkle สบู่ PIPIN Herbal เป็นต้น“มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการ ทำธุรกิจอย่างครบวงจรในภูมิภาคเพื่อนำสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสู่ชีวิตประจำวันของผู้บริโภค” สมวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ

สบู่นกแก้ว เป็นสินค้าที่สามารถเห็นบนชั้นวางสินค้าเกือบทุกร้านค้า และสามารถดึงดูดผู้บริโภคด้วยเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือน ถือเป็นความโดดเด่นอย่างหนึ่งที่ทำให้สินค้าของรูเบียอุตสาหกรรมกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค

รูเบียอุตสาหกรรมกล่าวถึงสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทว่า ได้มีทำการตลาดและจัดจำหน่ายสินค้าผ่าน 6 ช่องทางหลัก ได้แก่ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ได้แก่ ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าแบบแคชแอนด์แครี่ ร้านสะดวกซื้อ/ร้านค้าในสถานีบริการน้ำมัน (Convenience Store/Gas Station) ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) กลุ่มลูกค้าสถาบัน (Institutional Channel) คือ ลูกค้าที่ซื้อสินค้าของบริษัทเพื่อนำไปใช้หรือให้บริการแก่ผู้บริโภคโดยไม่ได้มีการขายต่อ ด้วย ซึ่งในปัจจุบัน สินค้าของรูเบียอุตสาหกรรมมีการจำหน่ายสินค้าไปยังร้านค้าในต่างประเทศ ทั้งประเทศลาว กัมพูชา เมียนมา จีน ไต้หวัน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ ยังมีช่องทางในตลาดออนไลน์สำหรับสินค้าที่บริษัทฯ รับจ้างผลิต ซึ่งลูกค้าเป็นผู้ทำการตลาดและจัดจำหน่ายเองอีกด้วย


ชำนาญ-เชี่ยวชาญ-ได้มาตรฐาน สู่ความไว้วางใจ

เป็นเวลาหลายทศวรรษที่รูเบียอุตสาหกรรมได้สั่งสมประสบการณ์และความชำนาญ ทั้งยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย

หนึ่งในความไว้วางใจนั่นคือ การที่รูเบียอุตสาหกรรมมีทีมงานที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย ทันสมัย และตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะเน้นทำการผลิตสินค้าโดยยึดหลักคุณภาพและการบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทั้งยังให้ความสำคัญในด้านความสะอาด สุขอนามัย ตลอดจนเคร่งครัดตามมาตรฐานสากลทั้งในด้านการผลิต (ISO9001, ISO22716, ISO/IEC17025, FSSC22000, GMP, HACCP, HALAL) ด้านแรงงานและการดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ (SMETA, URSA) รวมถึง ด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001) อีกด้วย

อีกหนึ่งฐานแห่งความสำเร็จของรูเบียอุตสาหกรรมก็คือ การให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่แพ้เรื่องอื่น ๆ เนื่องจากการดำเนินธุรกิจที่ดีมีคุณภาพนั้น จะต้องควบคู่ไปการคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่จะเป็นมาตรวัดว่าธุรกิจมีคุณธรรมและคุณภาพมากน้อยเพียงใด

รูเบียอุตสาหกรรมมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งยวดที่จะปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่ม อันประกอบด้วย ชุมชน พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้บริโภค คู่ค้าและภาครัฐ บริษัทฯ มีการดูแลกระบวนการผลิตที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งมลพิษทางน้ำและทางอากาศ มีการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตและขึ้นทะเบียนถูกต้องในการขนส่ง การบำบัด และการกำจัดขยะและของเสียจากกระบวนการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าขยะและของเสียดังกล่าวได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ความพร้อมทั้งด้านความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ และได้มาตรฐานเหล่านี้ ทำให้ลูกค้าให้ความไว้วางใจ มอบหน้าที่ผู้ผลิตให้กับรูเบียอุตสาหกรรมดำเนินการผลิตอย่างเต็มกำลังความสามารถ


สัญลักษณ์แห่งมาตรฐานส่งผ่านการรับรอง

รูเบียอุตสาหกรรมดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน โดยยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์ มาตรฐานการดำเนินงานเหมือนอย่างวันแรก 
ทำให้ได้รับ
รองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) จาก BVC และการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว-Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับการรับรองทางด้านการดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ตามข้อกำหนดของ SMETA (The Sedex Members Ethical Trade Audit ) และข้อกำหนดของ URSA (Understanding Responsible Sourcing Audit) จาก SGS

นอกจากนี้ รูเบียอุตสาหกรรมยังดำเนินกิจการตามมาตรฐานสากล มีความรับผิดชอบต่อสังคม ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ มาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark หรือ T Mark ตรารับรองคุณภาพสินค้าและบริการที่การันตีความเป็นเลิศของประเทศไทยด้วยการคัดสรรจากเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นมาตรฐาน อันจะเป็นการเพิ่มคุณค่าของสินค้าไทยสู่สายตานานาประเทศ

โดยเป้าหมายต่อไปของรูเบียอุตสาหกรรมคือการสร้างเครือข่ายประสิทธิภาพของผลผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นคู่ค้าที่ดีและไว้วางใจได้ในภูมิภาค และมอบผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจ ซึ่งการได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark ก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้สินค้าของบริษัทฯ ก้าวไปสู่ตลาดระดับภูมิภาคอย่างรวดเร็ว และสินค้าของผู้ประกอบการที่ให้รูเบียอุตสาหกรรมผลิตสินค้านั้นได้รับการยอมรับมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

รูเบียอุตสาหกรรมยังคงมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำแห่งการผลิตสินค้า นำพาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาสู่ชีวิตประจำวันของผู้บริโภค เป็นรูเบียอุตสาหกรรมที่เคียงข้างสินค้าอุปโภคบริโภคไทยอย่างยาวนานต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Thailand Trust Mark และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.thailandtrustmark.com