17 October 2019

โครงการส่งเสริมสินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ DEmark / TMARK สู่ธุรกิจ HORECA ในสหราชอาณาจักร

โครงการส่งเสริมสินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ DEmark / TMARK สู่ธุรกิจ HORECA ในสหราชอาณาจักร

สถานที่ ศูนย์แสดงสินค้า NEC เมืองเบอร์มิงแฮม สหราชอาณาจักร

ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 1 - 4 กันยายน 2562

ประเภทสินค้าเป้าหมาย ประเภทไลฟ์สไตล์ ได้แก่ ของตกแต่งบ้าน ของใช้บนโต๊ะอาหาร และสปา


สำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอนกำหนดจัดแสดงสินค้าไทยในกลุ่ม HORECA (ได้แก่ ของตกแต่งบ้าน ของใช้บนโต๊ะอาหาร และสปา) จำนวน 10 บริษัท ในรูปแบบพื้นที่รวมประมาณ 36 - 54 ตารางเมตร เพื่อเจาะกลุ่มธุรกิจ HORECA ของสหราชอาณาจักร โดยนอกเหนือจากการจัดแสดงสินค้าแล้วนั้น ยังมีกิจกรรม Business Matching พบผู้ซื้อผู้นำเข้าที่มีความสนใจกลุ่มสินค้า HORECA

โดยมีแบรนด์ไทย จำนวน 6 แบรนด์ เข้าร่วม ดังนี้

๑) บริษัท นิว อาไรวา จำกัด (แบรนด์ Qualy)

2) บริษัท นิธินันท์ จำกัด (แบรนด์ Eggwhite) 

3) บริษัท โอ สปาอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (แบรนด์ O-Spa)

4) ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟลว์จิวเวลรี่ (แบรนด์ FLOW)

5) บริษัท ไพพรรณรัตน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (แบรนด์ Gohair) 

6) บริษัท สูตูว์รูม จำกัด (แบรนด์ Jua Collection)

ซึ่งเป็นสมาชิกตราสัญลักษณ์ T Mark จำนวน 3 แบรนด์ ได้แก่ แบรนด์ Qualy / แบรนด์ Gohair / แบรนด์ O-spa