8 August 2019

DITP จับมือสยามพิวรรธน์ ดัน T Mark รุกตลาดนักท่องเทียวจีนด้วย KOL พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้นักชอป หวังโกยรายได้ให้ผู้ประกอบการไทยผ่านนิทรรศการ T Mark Festival 2019

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมมือกับพันธมิตร กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ ชวนสัมผัสประสบการณ์ชอปสินค้าคุณภาพกับมหกรรมส่งเสริมการขายสินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) ด้วย KOL เน้นกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวชาวจีน ผ่านกิจกรรม T Mark Festival 2019 เนรมิตร 3 ห้างดังใจกลางกรุงเป็นสถานที่แสดงสินค้า พาเหล่า Influencers ชม ชอปสินค้าคุณภาพจากแบรนด์ไทย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้า SIAM DISCOVERY / SIAM PARAGON ทั้งในส่วน Retail และ Gourmet Market และ ICONSIAM

T Mark เดินหน้าประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคชาวไทยและนักท่องเที่ยวผ่านกิจกรรม T Mark Festival 2019 ภายใต้แนวคิด Heartmade Quality (It’s Heart-Made Quality from Thailand to the World) งานแสดงสินค้าที่รวบรวมแบรนด์ไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark กว่า 800 แบรนด์ เพื่อให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภค/นักท่องเที่ยวชาวจีน เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีความนิยมสินค้าไทยเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นกลุ่มที่นิยมและชื่นชอบเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) ในปีนี้มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยเชิญเหล่า Influencers ในด้านต่าง ๆ มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ชม ชอปสินค้าคุณภาพ ณ ศูนย์การค้าในเครือของกลุ่มสยามพิวรรธ์ ซึ่งเลือกศูนย์การค้า Siam Discovery และ Siam Paragon ทั้งในส่วน Retail และ Gourmet Market เนื่องจากเป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายสินค้าคุณภาพจากแบรนด์ไทยให้ก้าวไกลสู่ตลาดจีน ผ่านกลุ่ม Influencers อาทิ Xiao jiaojiao, Lu Cheng, China-Asean panorama, Panne, Savina-Lu, ZhaoBin, Guo Mengyao, Miss Belle and Mademoiselle Rachel และ Mr.cat’blog ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อและบริโภคสินค้าของชาวจีนเป็นอย่างมาก โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่ใช้สื่อดิจิทัลเป็นสื่อที่ใช้เพื่อการหาข้อมูลระหว่างการท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยในประเทศไทย

สำหรับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานรับรองคุณภาพสินค้าและบริการของไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการยุคใหม่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มในมิติต่าง ๆ ทั้งในด้านคุณภาพและการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้แรงงานที่เป็นธรรม อีกทั้งเพื่อสร้างภาพลักษณ์ประเทศให้เกิดภาพที่ชัดเจนในใจของผู้ซื้อและผู้บริโภคทั่วโลกว่า ไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพที่ทั่วโลกมั่นใจได้
โดยได้ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์
T Mark เพื่อสื่อสารจุดเด่นของความเป็นไทย จากฝีมือการผลิตที่มีคุณภาพ ผนวกกับวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของคนไทยที่ใส่ใจ ตั้งใจ เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุดจากใจคนไทยถึงใจคนทั้งโลก

นอกจากนี้ตลอดระยะเวลา 1 เดือนยังมีนิทรรศการและสินค้าต่าง ๆ พร้อมให้เลือกชอปได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับศูนย์การค้าในเครือสยามพิวรรธน์  โดยสินค้าที่มีการติดตรา T Mark จะได้รับการส่งเสริมการขายผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ที่มีตรา T Mark ซึ่งเมื่อผู้บริโภคพบป้าย T Mark จะมั่นใจได้ทันทีว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดที่ประเทศไทยเลือกสรรมาให้และเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญที่จะพาผู้ประกอบการไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลกและช่วยผลักดันการส่งออกของประเทศ อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีสากล

ทั้งนี้ กิจกรรม T Mark Festival 2019 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2562 ณ โซน ICONCRAFT ชั้น 4 ศูนย์การค้า ICONSIAM หรือหากสนใจสนับสนุนสินค้าที่ได้รับการการันตีจากตราสัญลักษณ์ T Mark สามารถหาซื้อได้ที่ ศูนย์การค้า SIAM DISCOVERY / SIAM PARAGON ทั้งในส่วน Retail / Gourmet Market และ ICONSIAM โดยจะมีป้ายประชาสัมพันธ์ติดอยู่ด้านหน้าสินค้า (Point of Purchase) สนใจรายละเอียดเพิ่มสามารถติดตามได้ที่ www.thailandtrustmark.com