8 August 2019

กระทรวงพาณิชย์ จับมือ สยามพิวรรธน์ เปิดนิทรรศการ T Mark Festival 2019 กิจกรรมส่งเสริมตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) และมหกรรมแสดงสินค้าไทยคุณภาพระดับโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมมือกับพันธมิตร กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ แถลงข่าวจัดงาน T Mark Festival 2019 ชวนสัมผัสประสบการณ์ช็อปสินค้าคุณภาพกับมหกรรมส่งเสริมการขายสินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) ตอกย้ำจุดเด่นด้านการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและความน่าเชื่อถือของสินค้าและบริการไทยผ่านตราสัญลักษณ์ (T Mark) พร้อมผลักดันแบรนด์ไทยสู่ตลาดโลก ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าSIAM DISCOVERY / SIAM PARAGON ทั้งในส่วน Retail และ Gourmet Market และ ICONSIAM

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวเปิดงาน T Mark Festival 2019 ภายใต้แนวคิด Heartmade Quality (It’s Heart-Made Quality from Thailand to the World มุ่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคชาวไทยและนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ T Mark งานแสดงสินค้าที่รวบรวมแบรนด์ไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark กว่า 800 บริษัทให้เลือกชอปกันอย่างจุใจ ซึ่งงานในปีนี้ทางสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มุ่งเน้นเป้าหมายของกิจกรรมส่งเสริมตราสัญลักษณ์ 
Thailand Trust Mark
 (T Mark Festival) 
เพื่อให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภค/นักท่องเที่ยวชาวจีน เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีความนิยมสินค้าไทยเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นกลุ่มที่นิยมและชื่นชอบเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย

ด้านม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงงานในครั้งนี้ว่า “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมแบรนด์สินค้าและบริการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark  (T Mark) มากว่า 7 ปี เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการยุคใหม่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มในมิติต่างๆ ทั้งในด้านคุณภาพสูง และการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้แรงงานที่เป็นธรรม อีกทั้งเพื่อสร้างภาพลักษณ์ประเทศให้เกิดภาพที่ชัดเจนในใจของผู้ซื้อและผู้บริโภคทั่วโลกว่า ไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพที่ทั่วโลกมั่นใจได้ โดยได้ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ T Mark กว่า 50 ประเทศสื่อสารจุดเด่นของความเป็นไทย จากฝีมือการผลิตที่มีคุณภาพ ผนวกกับวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของคนไทยที่ใส่ใจ ตั้งใจ ทำด้วยใจในทุกมิติ โดยเน้นสื่อสารข้อความหลักที่ว่า Thailand Heart - Made Nation คนไทยใส่ใจ ตั้งใจ ทำด้วยใจ เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุดจากใจคนไทยถึงใจคนทั้งโลก (T Mark Heart - Made Quality)

ภายในงาน T Mark Festival 2019 พบกับการจัดนิทรรศการ T Mark Showcase
 
งานแสดงสินค้าคุณภาพจากบริษัทที่ได้รับตรา T Mark เพื่อสร้างการรับรู้ต่อผู้ซื้อและผู้บริโภค รวมถึงนักท่องเที่ยวว่าสามารถหาสินค้าคุณภาพระดับสากลที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศไทยได้ด้วยการมองหาตราสัญลักษณ์รูปตัว ที่ติดอยู่บนหลากหลายผลิตภัณฑ์ และกิจกรรม Workshop อาทิ การทำน้ำหวาน Rainbow Drink (แบรนด์ Hale’s Blue Boy จากบริษัท เฮลซ์เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด) / Ginger Hair Mask น้ำมันมะพร้าว (แบรนด์ ชาวเกาะ จากบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด) / Rice Sachets (ข้าวสารตราฉัตร จากบริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด) / Tomato Soap (น้ำมะเขือเทศดอยคำ จากบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด) และพวงกุญแจเศษผ้า (แบรนด์ PASAYA จากบริษัท สิ่งทอ ซาติน จำกัด)

นอกจากนี้ตลอดระยะเวลา 1 เดือนยังมีนิทรรศการและสินค้าต่าง ๆ พร้อมให้เลือกช็อปได้แก่

-        กิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับศูนย์การค้าในเครือสยามพิวรรธน์  (Pop up shelf talker / Roll - up) โดยสินค้าที่มีการติดตรา T Mark จะได้รับการส่งเสริมการขายผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ (Point of Purchase) ที่มีตรา T Mark

-        กิจกรรมนิทรรศการ T Mark (T Mark showcase/Pop up) เพื่อเสริมสร้างความรู้ (Know ledge) เกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ T Mark ในด้านคุณภาพ มีการใช้แรงงานที่เป็นธรรม (Fair Labour) และมีการดำเนินงานที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) รวมทั้งกิจกรรม Workshop เพื่อสร้างประสบการณ์ (Experience) ที่ดีของผู้บริโภคต่อสินค้าคุณภาพที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark

- กิจกรรม O2O (Offline - to - Online) เชื่อมโยงกิจกรรมในรูปแบบ Offline สู่ Online ผ่านเว็บไซต์ www.thailandtrustmark.com สู่ร้าน Thailand Pavilion บนหน้าเว็บไซต์ JD.com และ www. thaitrade.com รวมถึง เว็บไซต์ในเครือกลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ หรือ Platform Online รูปแบบ

S – Commerce (Social Network – Commerce)

-        การประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิงรุกด้วยสื่อดิจิทัล (Digital Marketing) และ การเชิญกลุ่มผู้นำกระแสการค้า/กลุ่มผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด (Key of Influencer- KOL/Blogger/Net Idol) ชาวจีนที่มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลต่อการซื้อและบริโภคสินค้าอย่างมากในปัจจุบัน ให้เข้ามาร่วมกิจกรรม T Mark Festival อย่างใกล้ชิด

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการงาน T Mark Festival 2019 ณ ศูนย์การค้าในเครือสยามพิวรรธน์ อาทิ Siam Discovery บริเวณโซน Thai Gift Destination ชั้น 4, Siam Paragon บริเวณโซนร้านค้าขายปลีก (Retail) และ ICONSIAM บริเวณโซน Icon Craft ชั้น และ ในระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคมนี้ สามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Thailand Trust Mark ได้ที่  www.thailandtrustmark.com หรือ 02-507-8266