7 August 2019

DITP ติดปีกแบรนด์ไทย ผลักดันผู้ประกอบการที่ได้รับเครื่องหมาย T Mark สู่ตลาดโลก ผ่านการเข้าร่วมการเจรจาการค้าในงาน THAIFEX 2019

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมผลักดันผู้ประกอบการไทยที่ ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark สู่เวทีตลาดโลก ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมการเจรจาการค้ากับ Mr. Ricky Leung (Vice President Marketing & Sale) จากบริษัท Khong Guan Corp. ผ่านกิจกรรม Export Clinic ในงาน THAIFEX 2019 วันที่ 28 และ 30 พฤษภาคม 2562 ณ THAIFEXCLUSIVE Club ห้อง Amber Hall 7 อิมแพ็ก อารีน่า เมืองทองธานี 

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จัดเวทีให้ผู้ประกอบการได้เข้าร่วมการเจรจาการค้า เพื่อขยายตลาดสู่ต่างประเทศ ถือว่าเป็นการผลักดันสินค้าท้องถิ่นแบรนด์ไทยให้มีโอกาสทางการค้ามากยิ่งขึ้น (Local to Global) โดยคัดเลือกผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark ให้เข้าร่วมพูดคุย ขอคำปรึกษาทางด้านธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญ Mr. Ricky Leung เพื่อเตรียมความพร้อมขยายธุรกิจ สร้าง
แบรนด์สินค้าไทยในเวทีการแข่งขันสากล ซึ่งตราสัญลักษณ์ T Mark ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องหมายที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ สินค้าและบริการของไทยให้มีโอกาสในตลาดการส่งออกเพิ่มมากขึ้น 
ผู้ประกอบการคุณภาพที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark และได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการเจรจาการค้าในครั้งนี้ประกอบไปด้วยหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ได้แก่

          บริษัท ชายน้อยฟู้ด จำกัด                    บริษัท เจ.ดี.ฟู้ด โปรดักท์ส จำกัด
          บริษัท ดีลิคัพ จำกัด                           บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
          บริษัท ไทย-นิจิ อันดัสทรี จำกัด             บริษัท 3 M Food Product จำกัด
          บริษัท ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จำกัด           บริษัท ไทซันฟู้ด จำกัด
          บริษัท เยียระกานต์ จำกัด                    บริษัท ไทวา จำกัด
          บริษัท กรีนแลนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด         บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด มหาชน
          บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู้ด จำกัด         บริษัท วาไรตี้ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ
          บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด
โดยการเข้ารับคำปรึกษาในครั้งนี้ ช่วยเพิ่มศักยภาพ เตรียมความพร้อม เพื่อพาแบรนด์ไทยก้าวเข้าสู่ตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเพิ่มโอกาสทางการค้าและบริการสามารถสมัครขอรับตราสัญลักษณ์ ‘T Mark’ และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

http://www.thailandtrustmark.com/th/apply หรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการขอรับตราสัญลักษณ์ T Mark ในกิจกรรม T Mark Clinic ครั้งที่ ซึ่ง

มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 หรือโทร 02-507-8266