7 August 2019

พาชมงาน STYLE Bangkok ทึ่งกับความสามารถดีไซนเนอร์ไทย กับ 67 แบรนด์ไทยสุดเจ๋ง!

BY ทีมงาน BSITE • ON APR 19, 2019 • 443 VIEWS

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดตัว 67 แบรนด์ไทยไฟแรงที่ผ่านการคัดเลือกสู่ โครงการ Designers’ Room & Talent Thai 2019 เพื่อเข้าร่วมพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพ ยกระดับแบรนด์สินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟสไตล์ไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ ณ งาน STYLE Bangkok April 2019 สุดยอดงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์แห่งเอเชีย ที่ฮอลล์ EH101 คูหา Designers’ Room & Talent Thai ไบเทค บางนา โดยได้รับเกียรติจาก นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้เกียรติเข้าร่วมเปิดงาน

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานว่า งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok คือผลสำเร็จอันเกิดจากการผนวกความยิ่งใหญ่ของ งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์นานาชาติ ได้แก่ งานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้าเครื่องหนัง หรือ BIFF & BIL งานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน หรือ BIG+BIH และงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ หรือ TIFF ซึ่งแต่ละงานได้มีการจัดต่อเนื่องมายาวนานกว่า 20 ปี

กระทรวงพาณิชย์มุ่งมั่นขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน โดยส่งเสริมผู้ผลิตและผู้ประกอบการในทุกภาคส่วน พัฒนาศักยภาพ ให้ความรู้เชิงธุรกิจแก่ผู้ประกอบการขนาดย่อม ตลอดจนสร้างเวทีขยายโอกาสแก่ผู้ประกอบการไทย ซึ่งงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เป็นหนึ่งในเวทีการค้าและช่องทางการตลาดสำคัญ ที่กระทรวงฯ ใช้ในการสนับสนุนผู้ประกอบการและผู้ส่งออกสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ให้ขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศและเจาะตลาดใหม่ๆ ได้สำเร็จ”

นางสาวบรรจงจิตต์  อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า โครงการ Designers’ Room & Talent Thai ได้ดำเนินการมาต่อเนื่องอย่างยาวนาน เป็นระยะเวลากว่า 17 ปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบไทยให้ก้าวเข้าสู่ระดับสากล โดยโครงการได้แบ่งนักออกแบบออกเป็น กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ ภายใต้ชื่อ Talent Thai และ 2.กลุ่มสินค้าแฟชั่น ภายใต้ชื่อ Designers’ Room ซึ่งนับตั้งแต่ดำเนินโครงการมาก ได้มีนักออกแบบเข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า 400 แบรนด์ รวมทั้งได้สร้างนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลกเป็นจำนวนมาก สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานก็เพื่อสนับสนุนนักออกแบบของไทยรุ่นใหม่ ที่มีศักยภาพสามารถก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ เกิดการพัฒนารวมทั้งสร้างมูลค่าสินค้าขยายมูลค่าการส่งออกและส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นศูนย์กลางการออกแบบของไทยในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งผลักดันส่งเสริมนักออกแบบให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพ

 

ทั้งนี้ ทางโครงการ Designers’ Room & Talent Thai ประจำปี 2019 ได้เปิดรับสมัครนักออกแบบให้เข้าร่วมโครงการฯไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และได้มีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 160  แบรนด์ โดยได้รับเสียงตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากจากนักออกแบบสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ไทยทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักออกแบบที่อยู่ในต่างจังหวัด ที่มีสินค้าอันเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นไม่เหมือนใคร และได้คัดเลือกนักออกแบบให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 67 แบรนด์ โดยจะที่ทางโครงการจะสร้างโอกาสและเตรียมความพร้อมให้กับนักออกแบบที่มีความมุ่งมั่นพร้อมที่จะพัฒนาธุรกิจให้ก้าวไกลสู่ตลาดต่างประเทศ

 

โดยกระทรวงพาณิชย์มีส่วนในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักออกแบบทั้งในเชิงความคิดสร้างสรรค์ การสรรหาวัตถุดิบ การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ รวมไปถึงความรู้ในเชิงธุรกิจการตลาด อีกทั้งช่วยขยายเครือข่ายด้านการผลิตและจัดจำหน่ายรวมไปถึงการเจรจาการค้ากับผู้ซื้อจากต่างประเทศ โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งโครงการ โดย 67 แบรนด์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่โครงการ ได้แบ่งออกเป็นดังนี้

กลุ่มสินค้าแฟชั่น Designers’ Room

มีจำนวน 35 แบรนด์

–  แบรนด์เครื่องประดับ ได้แก่ CHEY , 247 Studio, Anisachen, Apisek studio, Arty&Fern, Erasakon , Fulame ‘, INTHAI, itti bitti jewelry, MARON, PLAY, PONK SMiTHi, PORANA, Prem Jewelry, Silom, Stories of Silver & Silk, VASA JEWELRY, YOLWAREE

–  แบรนด์เสื้อผ้า ได้แก่ HORSELEGMARKING , JUNO JANSSEN , Kanz by Thaitor , KRAM-HUG , LONGGOY, MUSLEENA , QOYA , Renim Project , SAAMU , SEASONGCALM BANGKOK

–  แบรนด์กระเป๋า ได้แก่ japfac , Mamawell , Takorn Textile Studio , YAKAWVAN

–  แบรนด์รองเท้า ได้แก่ OYSTER FOOTWEAR , PIPATCHARA

–  แบรนด์ของตกแต่งบ้าน ได้แก่ Slowstitch Studio

 

กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ Talent Thai

มีจำนวน 32 แบรนด์ โดยแบ่งออกเป็น กลุ่ม คือ

1.กลุ่ม NOW คือแบรนด์ที่ดำเนินกิจการภายใต้แบรนด์ของตนเองมาแล้วไม่ต่ำกว่า ปี แต่ไม่เกิน ปี รวมทั้งสิ้น 17 แบรนด์ ได้แก่

–  แบรนด์ของตกแต่งบ้าน ได้แก่ CHAR CO-, coco sui, coolmax, fabuless, HANDLEwithClay, Live Life Detail, Neighbor Craft, P.A.D Banana Leaf Product, SarnSard

–  แบรนด์กระเป๋า ได้แก่ EMERGE , HUGELY , SOCOON

–  แบรนด์เสื้อผ้า ได้แก่ HUH.WHATODOYOUSAY , Sue

–  แบรนด์เครื่องหนัง ได้แก่ Mr. & Mrs. Sniff

–  แบรนด์บริการด้านออกแบบ ได้แก่ PolyGami/MOHOSTUDIO

–  แบรนด์ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ได้แก่ SHER REPUBLIC

2. กลุ่ม NEXT

คือแบรนด์ที่ดำเนินกิจการภายใต้ แบรนด์ของตนเองมาแล้วไม่ต่ำกว่า ปี แต่ไม่เกิน ปี รวมทั้งสิ้น  15 แบรนด์

–  แบรนด์ของตกแต่งบ้าน ได้แก่ BARKETEK , LAMUNLAMAI , LEAST STUDIO , LUKYANG , Maison Craft, moreover , Muuds , NUAYNARD , Nympheart , PARA , PATAPiAN , PICA

–  แบรนด์สัตว์เลี้ยง ได้แก่ KAFBO

–  แบรนด์กระเป๋า ได้แก่ MAT ARCHER

–  แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ MONOW

ทั้งนี้ นักออกแบบทุกแบรนด์ที่เข้าร่วมโครงการ Designers’ Room & Talent Thai  2019 นอกจากจะได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้ ความสามารถเพื่อการออกแบบและต่อยอดธุรกิจแล้ว ยังได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมแสดงผลงานในงานแสดงสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ อาทิ STYLE Bangkok, Bangkok Gems and Jewelry Fair, Pop up Store ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ, Maison & Objet, Milan Design Week และ Vienna Fashion Week เป็นต้น

ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าฝีมือของสินค้าไทย ไม่แพ้ชาติใดและได้รับการยอมรับในระดับโลกด้วย ดังนั้น เมื่อเห็นถึงศักยภาพของคนไทย ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงได้ร่วมผลักดันให้กิดความเชื่อมั่นในแบรนด์สินค้าไทยมากขึ้น จึงได้สร้างตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งคุณภาพ ที่รับรองโดยรัฐบาลไทย เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อ ผู้นำเข้า รวมถึงผู้บริโภคชาวต่างชาติด้วย ซึ่งเร็วๆ นี้เราจะนำเรื่องราวของ Thailand Trust Mark หยิบมาขยายความให้ท่านทราบอีกครั้ง