26 September 2017

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์ T Mark 2017

ประสบความสำเร็จลงไปด้วยดีกับงาน “พิธีมอบใบประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์ T Mark” ณ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา 

โดยมีท่านวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธี มาเป็นเกียรติมอบใบประกาศให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ T Mark เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ กำลังใจ และความภูมิใจให้กับผู้ประกอบการไทยทุกท่าน

สามารถดูภาพผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์ T Mark ได้ที่ คลิกที่นี่