Corporate Information

Company

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Who They Are

ผู้ผลิตแผ่น Particleboard และแผ่น MDF board

Vision

ปรัชญาการทำงานที่มุ่งเน้นการรักษาผืนป่าธรรมชาติ อุตสาหกรรมแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ

What they accomplished

วนชัย ตระหนักในคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการทำงานที่มีคุณภาพ การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของ วนชัย มีคุณภาพดี ตรงตามมาตรฐาน และความต้องการของลูกค้า

Managing Director

นายวรรธนะ เจริญเนาวรัตน์

Length of Establishment :

ก่อตั้งเมื่อปี 2486 จนถึงปัจจุบันรวม 76 ปี

Export Country

ไทย อินเดีย

Next Goal

ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติของประเทศไทยและเอเชียอย่างสง่าผ่าเผย

T Mark Benefits

ทำให้ลูกค้ารู้จักมากขึ้น ผ่านทางช่องทางประชาสัมพันธ์ที่ T Mark ช่วยจัดหาให้

T Mark Member

ธ.ค. 2017 - ธ.ค. 2020

Thaitrade

-

Contact Information

Company

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Address

2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Tel :

+66(0) 2-913-2180-9
+66(0) 2-585-4900-3

Fax :

+66 (0) 2-587-0516
+66 (0) 2-587-9556

Website:

www.vanachai.com

วนชัย ร้อยเรื่องเชื่อมตำนานไม้ทดแทนธรรมชาติ

ไม้ วัสดุในการสร้างบ้าน เฟอร์นิเจอร์ หรืออุปกรณ์ต่อเติมและตกแต่งบ้านที่คนไทยหลายท่านนิยมเลือกใช้ เพราะรู้สึกถึงความสวยงาม คงทน และดูมีราคา แต่ก็ต้องยอมรับว่าป่าไม้ในทุกวันนี้เหลือน้อยเต็มที วัสดุแทนไม้จึงเกิดขึ้นมาเป็นอีกทางเลือกให้ผู้บริโภคได้ซื้อหามาทดแทน เช่นเดียวกับ วนชัย แบรนด์อุตสาหกรรมการค้าไม้ ที่มองการณ์ไกลถึงสถานการณ์ป่าไม้ของไทย จึงเลือกสร้างไม้ทดแทนไม้จริงขึ้นมาเป็นรายแรกของไทย

วนชัยเริ่มต้นจากธุรกิจโรงเลื่อยจักรในปี พ.ศ. 2486 ที่ประกอบธุรกิจผลิตไม้เนื้อแข็งแปรรูป ต่อมาจึงต่อยอดเป็นโรงงานผลิตไม้อัด ที่ใช้เครื่องจักรอันทันสมัย เพื่อรองรับอุตสาหกรรม Packing งานก่อสร้าง และงานตกแต่ง ในครั้งนั้นใช้เวลาไม่นานก็ประสบความสำเร็จจึงต่อยอดธุรกิจ โดยในปี พ.ศ. 2532 วนชัยเป็นรายแรกของไทยในการผลิตไม้ทดแทนธรรมชาติ และเป็นรายแรกของโลกที่ผลิตแผ่นปาติเกิ้ลบอร์ดจากเศษไม้ยางพารา พร้อมกันนั้นยังก่อตั้งโรงงานผลิต MDF Board ซึ่งถือเป็นบริษัทอุตสาหกรรมไม้แห่งแรกในประเทศไทยที่สามารถผลิตแผ่นไม้ทดแทนธรรมชาติได้ทั้งปาติเกิ้ลบอร์ดและ MDF Board ไม่เพียงเท่านั้นต่อมายังก่อตั้งโรงงานผลิตกาวขึ้นมา เพื่อไม่ต้องนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และเมื่อวนชัยกลายเป็นธุรกิจที่ครบวงจร จึงเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในนาม วนชัย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) หรือ VNG ในปี พ.ศ. 2538 โดยปัจจุบันนี้วนชัยส่งต่อการบริหารงานมาเป็นรุ่นที่ 3 แล้ว

Tmark ทำให้ลูกค้ารู้จักมากขึ้น ผ่านทางช่องทางประชาสัมพันธ์ที่ T Mark ช่วยจัดหาให้

ชัยชนะคือรักษาป่าได้

การรักษาป่า คือหลักพื้นฐานในการทำงานของวนชัย ซึ่งเป็นที่มาให้วนชัยพยายามในการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถทดแทนไม้ได้ ด้วยการนำนวัตกรรมมาช่วยสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างไม้ปาติเกิ้ล เพื่อลดการใช้ไม้จริง สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าวนชัยมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถดำเนินธุรกิจการค้าไม้ได้ ด้วยการใช้นวัตกรรมสร้างไม้ทดแทนธรรมชาติขึ้นมาให้ลูกค้าแทน

การที่บริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้ แสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีเพียงรายได้มหาศาลเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการบริหารงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย วนชัยใช้หลักธรรมาภิบาลในการดูแลบริหารงาน บุคลากรในทุกภาคส่วน โดยพนักงานในเครือของวนชัยทุกคนล้วนภาคภูมิใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขที่ได้ทำงานในองค์กร เพราะมีการดูแล สวัสดิการ ความเป็นธรรม มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ และมีการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องเสมอ

ไม่เพียงมอบความสุขให้กับผืนป่าและบุคลากรในองค์กร แต่ยังตอบแทนสังคมด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น มอบเงินหรือเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดที่ตั้งของโรงงานในเครือวนชัย หรือทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกับชุมชนที่ตั้งอยู่ในบริเวณโรงงานในเครือ เป็นต้น

ทุกอย่างในบ้านต้องวนชัย

ปัจจุบันวนชัยมีรายได้จากการส่งออกไปต่างประเทศ 70% และอีก 30% มาจากรายได้ในประเทศ สำหรับทิศทางที่กำลังทำคือการเน้นพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถลดต้นทุนในการติดตั้งได้ เช่น ประตูพร้อมวงกบที่ทำให้สามารถติดตั้งได้เร็วขึ้น และมีราคาถูกลง โดยวนชัยวางแผนจะพัฒนาสินค้าแนวนี้จำนวนมากขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคเลือกใช้สินค้าจากวนชัยมากขึ้น และสามารถใช้สินค้าแบรนด์วนชัยในการก่อสร้างหรือตกแต่งบ้านได้ทุกส่วนของบ้านเลยทีเดียว

T Mark อีกช่องทางช่วยประชาสัมพันธ์ให้วนชัย

แม้วนชัยจะมีประสบการณ์สูง และสินค้ามีคุณภาพดี แต่ลูกค้าหลายคนก็อาจเกิดความไม่มั่นใจ และยังไม่รู้จักวนชัยดีพอ เมื่อได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark หรือ T Mark ก็พบว่า ลูกค้ารู้จักมากขึ้นจากช่องทางประชาสัมพันธ์ที่ T Mark ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ หรือการพาวนชัยไปออกงานตามแฟร์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลดีอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องการสร้างการรับรู้ให้กับแบรนด์และสร้างความน่าเชื่อถือให้ลูกค้าด้วย

หากเปรียบวนชัยเป็นคนหนึ่งคน ตอนนี้คงว่าเข้าสู่วัยชราแล้ว แต่เป็นชราแบบเก๋าเกมประสบการณ์ที่ดูจะมีแรงในการพัฒนาตนเองโดยไม่ยอมย่ำอยู่กับที่ สิ่งเดียวที่ยึดมั่นก็คือจะทำอย่างไรที่จะลดการใช้ไม้จริง เพื่ออนุรักษ์ป่าไม้ที่หาได้ยากขึ้นทุกวัน ในขณะเดียวกันลูกค้าก็ต้องได้สินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุดด้วยเช่นกัน