Corporate Information

Company

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Who They Are

ขนมสำหรับสุนัข อาหารเม็ด อาหารเปียกสำหรับสุนัข ขนมสุขภาพสำหรับสุนัข และขนมสำหรับแมว

Vision

พัฒนาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสุนัข และเพิ่มทางเลือกให้กับผู้เลี้ยง

What they accomplished

พัฒนาสิ่งใหม่ทุก ๆ 4 ปี พร้อมควบคุมมาตรฐานสินค้าให้ได้มาตรสากลที่ได้รับมา

Managing Director

นายระวี ธีรเนตร

Length of Establishment :

ก่อตั้งเมื่อปี 2545 จนถึงปัจจุบันรวม 17 ปี

Export Country

ไทย ออสเตรเลีย อินเดีย นิวซีแลนด์ มาเลเซีย แคนาดา

Next Goal

นำแบรนด์จำหน่ายอาหารสุนัข เข้าสู่ระดับสากลอย่างเต็มที่

T Mark Benefits

T Mark ช่วยสร้างความได้เปรียบทางการค้า เพราะเขาเห็นว่าเราได้รับการยอมรับจากภาครัฐของประเทศไทย

T Mark Member

พ.ศ. 2560 - 2563

Thaitrade

-

Contact Information

Company

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Address

127/4 ปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Tel :

+66(0) 2-681-2299

Fax :

+66 (0) 36-246061

Website:

www.jerhigh.com

Jerhigh อาหารสุนัข เน้นให้คนรู้จักด้วยกิจกรรม CSR

สุนัขเหมือนสมาชิกในครอบครัว นอกจากให้ความรักกับสุนัขแล้ว การมอบอาหารที่ดี มีคุณภาพยังเป็นเครื่องแสดงความรัก ความห่วงใย และความสัมพันธ์อันดีไปสู่สุนัขสุดที่รักได้ Jerhigh เข้าถึงและเข้าใจความต้องการของผู้เลี้ยงและสุนัขเป็นอย่างดี

ด้วยความที่ต้องการหาตัวแทนที่จะสื่อสารความรักระหว่างคนเลี้ยงสุนัขและสุนัขได้ดี ผู้ก่อตั้งจึงคิดย้อนไปว่าสิ่งใดจะสามารถเป็นสื่อแทนความรักได้ก็คงไม่พ้นเรื่องอาหารการกินของเจ้าสุนัขตัวโปรด เพราะเมื่อไรที่เห็นว่าสุนัขกินอาหารที่ผู้เลี้ยงตั้งใจให้อย่างเอร็ดอร่อย หรือสุนัขกินอาหารจนร่างกายสมบูรณ์แบบสุขภาพดีก็มักจะมีความสุขตามไปด้วย เมื่อได้คำตอบแล้วแบรนด์ Jerhigh แบรนด์อาหารสุนัขจึงเกิดขึ้นในปี 2545 จวบจนวันนี้ก็ 17 ปี

T Mark ช่วยสร้างความได้เปรียบทางการค้า เพราะเขาเห็นว่าเราได้รับการยอมรับจากภาครัฐของประเทศไทย

ทุก 4 ปี ต้องสร้างสิ่งใหม่

ด้วยความต้องการที่จะพัฒนาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสุนัข และเพิ่มทางเลือกให้กับผู้เลี้ยง แบรนด์จึงมีการวางโครงสร้างว่าจะมีการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งทุก 4 ปีจะมีการเปลี่ยนคอนเซปต์ตัวสินค้า โดยในช่วงแรกจะเน้นให้คนรับรู้ว่าการให้อาหารที่ดีคือเครื่องแสดงความรักให้สุนัขได้ ต่อมาจึงปรับคอนเซปต์ โดยมองสุนัขให้คล้ายมนุษย์ จึงเริ่มมีการพัฒนาสินค้าที่มีความหลากหลายและคล้ายอาหารของมนุษย์มากขึ้นอย่างไส้กรอก ในช่วงปี พ.ศ. 2553 - 2556 มองสุนัขให้เป็นเหมือนเพื่อนแท้ เพื่อนตาย และเพื่อนที่อยู่ข้างใจ จึงเริ่มพัฒนาอาหารสุนัขเพื่อสุขภาพขึ้นมา อย่างอาหารเพื่อบำรุงข้อ หรืออาหารที่ทำให้สุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง และหลังจากนั้นได้พัฒนาอาหารสุนัขในระดับพรีเมียม มีโภชนาการสารอาหารที่ครบถ้วน ในขณะเดียวกันต้องมีรสชาติดีด้วย

คุณภาพกับการรักษาสิ่งแวดล้อมต้องมาคู่กัน

เมื่อแบรนด์วางกลยุทธ์ไว้ว่าจะมีการพัฒนาสิ่งใหม่ในทุกๆ 4 ปี นอกจากการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์แล้ว การพัฒนาคนในองค์กรก็ต้องตามมาด้วย แบรนด์มีการดูแลพนักงานด้วยการให้สวัสดิการที่จำเป็น เพื่อให้พร้อมทั้งกายและใจในการทำงานกับองค์กรและพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกัน พร้อมกันนั้นแบรนด์ได้มีการควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานในระดับสากลที่แบรนด์ได้รับมา ไม่ว่าจะเป็น
- GMP และ HACCP จากกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เน้นการควบคุมกระบวนการผลิตอาหารให้ปลอดภัย ปราศจากอันตราย และสิ่งปลอมปนในอาหาร
- Traceability ซึ่งเป็นมาตรฐานในเรื่องกระบวนการผลิตและวัตถุดิบที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
- Human foods Standard ซึ่งเป็นมาตรฐานในเรื่องกระบวนการผลิตอาหารสุนัขที่มีโภชนาการที่ดีได้มาตรฐานเทียบเท่าอาหารมนุษย์ ISO 9001 จาก Bureau Veritas ที่บ่งบอกว่ามีการบริหารที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า Integration Business ซึ่งบ่งบอกว่าแบรนด์มีสถานที่ฟักไข่ ฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรสภาพ ที่ผลิตด้วยเนื้อไก่ชั้นดีจากฟาร์มที่ได้มาตรฐาน

ไม่เพียงเท่านั้นแบรนด์ยังได้รับรองมาตรฐาน ISO 14000 : 2001 จาก Bureau Veritas ซึ่งบ่งบอกได้ว่าแบรนด์มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน ทั้งในเรื่องของโรงงานและตัวสินค้า

CSR กลยุทธ์สำคัญในการสร้างการรับรู้

ในสมัยนี้หลายคนอาจมองว่าการทำให้คนรู้จักได้ดีที่สุดจะต้องเป็นการประชาสัมพันธ์ออนไลน์เท่านั้น แต่ที่จริงแล้วยังมีวิธีการอื่นอีกมากมาย ขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละแบรนด์ อย่าง Jerhigh นอกจากประชาสัมพันธ์ทางสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์แล้ว อีกกลยุทธ์สร้างการรับรู้ให้ Jerhigh อีกอย่างคือการทำกิจกรรมร่วมกับคู่ค้า ที่เป็นห้างสรรพสินค้าหรือร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ต่างๆ ที่สำคัญคือการทำกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น กิจกรรม “เจอร์ไฮพาน้องหมาดูหนัง” เป็นกิจกรรมพาสุนัขตัวโปรดไปดูหนังด้วยที่โรงภาพยนตร์ หรือกิจกรรม “หมอหมาใจหล่อส่งต่อความรักให้หมาจร” ซึ่งเป็นการจับมือกับสัตวแพทย์หลายสถาบันทำความดีช่วยสุนัข พร้อมมอบอาหารสุนัขจำนวนมากให้หลายมูลนิธิเพื่อสุนัขจรจัดทั่วประเทศ

การทำกิจกรรม CSR เหล่านี้ไม่เพียงให้ประโยชน์คืนสู่สังคมเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างพันธมิตร สร้างคู่ค้า รวมถึงเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้เลี้ยง สุนัข และคู่ค้าได้เป็นอย่างดี ยิ่งกว่านั้นยังเป็นการประชาสัมพันธ์ตัวผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขไปด้วยในขณะเดียวกัน

เพิ่มความมั่นใจด้วยเครื่องหมายรับรอง

ปัจจุบันมูลค่าการตลาดของอาหารสุนัขอยู่ที่ 120,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่พอสมควร ดังนั้น Jerhigh จึงมุ่งที่จะก้าวไปสู่ Global Brand โดยปัจจุบันส่งออกไปกว่า 18 ประเทศทั่วโลก เช่น เกาหลีใต้ จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น โดยในไทยนั้น Jerhigh มีส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มของขนมขบเคี้ยวถึง 36% จากตัวเลขสัดส่วนทางการตลาดของ Jerhigh จึงมั่นใจในระดับหนึ่งที่จะไปยืนอยู่ในตลาดโลก โดยอาศัยตัวช่วยอย่างมาตรฐานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น BRC มาตรฐานสำหรับผู้ค้าปลีก(ประเทศอังกฤษและกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป) เพื่อใช้บริหารจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตและการส่งมอบอาหาร และ PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD (PM AWARD) เป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (BEST EXPORTER) เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลก และ Thailand Trust Mark (T Mark) เป็นตราสัญลักษณ์ที่เป็นการรับรองคุณภาพ ซึ่งได้รับการเลือกสรรว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานการผลิตที่เชื่อถือได้ และได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งหลังจากที่ได้รับตราสัญลักษณ์นี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ก็พบว่ามีแนวโน้มยอดขายที่ดีขึ้นถึง 14%

เมื่อความมั่นใจในคุณภาพสินค้าเกรดพรีเมียมมาผสานกับความน่าเชื่อถือจากเครื่องหมายรับรองจากหน่วยงานต่างๆ Jerhigh จึงพร้อมเข้าสู่แบรนด์จำหน่ายอาหารสุนัขในระดับสากลอย่างเต็มที่ และพร้อมนำความภาคภูมิใจไปด้วยว่านี้คือสินค้าจากเมืองไทย