Corporate Information


Company:

: บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด


Who They Are :

บริษัทผลิตผลิตภัณฑ์ธัญพืช เกษตรอินทรีย์ ไร้สารพิษ คัดสรรเพื่อเติมเต็มสุขภาพ เน้น วัตถุดิบแบบเต็มเมล็ด ไม่สกัดเปลือก (Whole Grains) เพื่อสุขภาพที่ดีและมีรสชาติอร่อย ถูกใจผู้บริโภคที่เป็นผู้รักษาดูแลใส่ใจสุขภาพ


Vision :

ดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นผู้นำในการผลิตสินค้าแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม จากวัตถุดิบธัญพืชเกษตร อินทรีย์ ไร้สารพิษ (Organic) โดยยึดหลัก แนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและธรรมาภิบาล คุณธรรมนำธุรกิจซื่อสัตย์ต่อลูกค้า และพนักงาน เพื่อให้เข้ากับสโลแกน “อร่อย...เติมเต็มสุขภาพ ไร้สารพิษ”


What they accomplished :

สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานออร์แกนิคสากล คือ IFOAM, Organic EU, Organic USDA และ Organic Canada ปัจจุบันสินค้ามีจำหน่าย ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและมีสินค้าหลายหลายประเภทสำหรับคนทุกช่วงวัย


Managing Director :

สุวรรณา และยรรยง จิวัฒนไพบูลย์


Length of Establishment :

ก่อตั้งปี 2545 รวมระยะเวลา 13 ปี


Export Country :

มาเลเซีย ฮ่องกง สิงคโปร์ ลาว และอินโดนีเซีย


Next Goal :

- เป็นผู้นำในการผลิตสินค้าแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม จากวัตถุดิบธัญพืชเกษตรอินทรีย์
- พัฒนาให้ธุรกิจอยู่ได้อย่างยั่งยืน และพนักงานทำงานอย่างมีความสุข
- มีการขยายรูปแบบสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีและปลอดภัยมากขึ้น


T Mark Benefits :

ช่วยให้ผู้บริโภคในพื้นที่แถบเอเชียมีความเชื่อมั่นในสินค้า เพิ่มยอดการสั่งซื้อและขยายฐานกลุ่ม ผู้บริโภคให้เพิ่มมากขึ้นได้


T Mark Member:

ต.ค. 2557 - ต.ค. 2560


Thaitrade :

http://www.thaitrade.com/supplier/xonggdur_thai_organic_food_co__ltd/home
Contact Information


Company :

: บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด


Address :

106 ถ.สนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000


Tel :

+66 (0) 2 967 1200-1


Fax :

+66 (0) 2 967 1302

Email :

[email protected]


Website:

www.xongdur.comซองเดอร์ หลายคนคุ้นหูกับชื่อแบรนด์สินค้าเพื่อสุขภาพแบรนด์นี้ เพราะเป็นระยะเวลากว่า 15 ปีแล้วที่ซองเดอร์มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นจากวัตถุดิบที่เป็นออร์แกนิคอย่างแท้จริง

ด้วยการทำงานร่วมกับเกษตรกรชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับตรารับรองเกษตรอินทรีย์ Organic IFOAM, Organic EU ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เดิมทีมีการผลิตข้าวกล้องเป็นวัตถุดิบหลัก และซองเดอร์ได้เข้าไปขยาย ขอบเขตให้กับเกษตรกรที่ปลูกข้าวอยู่แล้วให้หันมาปลูกธัญพืชโฮลเกรน ไม่ผ่านการขัดสี เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ลูกเดือย เม็ดบัว งานขาวหรืองาดำ เพิ่มเติมจากขั้นตอนการผลิตที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงนี้เอง ที่เป็นเหมือนหัวใจสำคัญที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ Thailand Trust Mark ซองเดอร์ที่ไม่หยุดแค่เพียงผลิตสินค้าที่เป็นออร์แกนิกเท่านั้น แต่ยัง มุ่งหวังยกระดับการใช้ชีวิตของเกษตรกรอีกด้วย ตรารับรองที่ประทับตา อยู่บนสินค้าที่หลากหลายของซองเดอร์ ตั้งแต่ซีเรียลบาร์ ที่ทำขึ้นจากธัญพืช มากถึง 8 ชนิดนำมาผสมผลไม้หลากหลายอย่างชนิด ทั้งลูกเกด กล้วยตาก และเม็ดมะม่วงหิมพานต์ กรอบอร่อยได้แบบไม่ผ่านการทอด, เครื่องดื่ม ธัญญาหารสำเร็จรูปหลายรสชาติอย่างซุปงาดำ ซุปงาดำน้ำขิง ซุปลูกเดือยจืด ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถดื่มได้ หรือซองเดอร์เบบี้ อาหารสำหรับเด็ก จากข้าวกล้องงอกบดนำมาผสมกับกล้วย ฟักทอง ผักโขม จนเป็นอาหาร ที่อุดมไปด้วยสารอาหารจากธรรมชาติ เป็นหนึ่งในการรับรองถึงคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สัญชาติไทยแบรนด์นี้ เบื้องหลังการก่อตั้งซองเดอร์คือแนวคิดจาก ภญ.ภาคินี จิวัฒนไพบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่จะมาบอกเล่าการเดินทางของซองเดอร์ตั้งแต่การคิดค้นจนถึงความสำเร็จ ในปัจจุบัน

ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร


จากจุดเริ่มต้นในปี 2543 ที่ซองเดอร์มีความต้องการจะผลิตสินค้า ที่ปลอดสารพิษ และเป็นออร์แกนิคแบบ 100% จึงได้ทำงานร่วม กับกลุ่ม เกษตรกรที่จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าไปแนะนำตัวถึงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ เมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจึงมีการให้ความรู้ เกี่ยวกับวิธี เปลี่ยนจากการทำเกษตรทั่วไปเป็นเกษตร อินทรีย์ นำข้อมูลและแนวทางมาปรับปรุงและพัฒนาโรงงาน เพื่อให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ทั้ง GMP: หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต, HACCP: ระบบการ วิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร, HALALและที่สำคัญคือตราสัญลักษณ์คุณภาพ ไทยแลนด์ ที่ช่วยทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ในคุณภาพ


ตลอดจนการยกระดับ คุณภาพชีวิตของเกษตรกรด้วย เช่นกัน จากเดิมที่กลุ่มเกษตรกรในสุพรรณบุรีนั้นมีเพียง 2 ครอบครัว แต่ในวันนี้ที่ 2 ครอบครัวนั้นเพิ่มจำนวนสมาชิก มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะพิสูจน์ได้แล้วว่าการส่งผล ผลิตให้กับซองเดอร์ช่วยให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น หนี้สินที่มีอยู่ก็ ถูกชดใช้จนหมด ไม่ใช่แค่เพียงในสุพรรณบุรีเท่านั้น ซองเดอร์ยังทำงานร่วมกับกลุ่มเกษตรกรที่ยโสธรจำนวนกว่า 100 คน เพื่อสร้างความมั่นคงได้มากขึ้นจากการ ผลิตสินค้าออร์แกนิค


ทดลองและเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่นวัตกรรมใหม่
ในช่วงแรกซองเดอร์ทำการวิจัยและคิดค้นพัฒนา (R&D) ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วยตัวเองสู่การทำงานร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อค้นหาศักยภาพใหม่ๆ จากวัตถุดิบที่มีอยู่ หนึ่งผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดเจนคือสินค้าอย่างซีเรียลบาร์ จากโจทย์ตั้งต้นว่าต้องการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ผู้ป่วยโรค เบาหวานสามารถรับประทานได้ด้วยเช่นกัน ซองเดอร์ จึงทำงานร่วมกับสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Agency) เพื่อแลกเปลี่ยนและแบ่งปัน ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ได้ผลเป็นน้ำตาลที่ช่วย ให้การดูดซึมในร่างกายลดน้อยลง ส่งผลให้ค่า CI: confidence interval ในกระแสเลือดน้อย เหมาะสมกับผู้ป่วยเบาหวานเป็นอย่างมากนอกจากนี้ ขั้นตอนในการแปรรูปวัตถุดิบมาเป็นผลิตภัณฑ์ ซองเดอร์ยังใส่ใจในรายละเอียด เพราะเลือกผลิตด้วย กระบวนการผลิตเกล็ดซีเรียลด้วยเครื่องจักรเฉพาะ ไม่ได้เป็นการนำแป้งไปขึ้นรูปหรือนำข้าวพองมาผสมกัน แต่เป็นการนำเกล็ดซีเรียลที่ผ่านการอบแห้งมาประกอบเป็นสแน็คบาร์ พร้อมกับใส่ความเป็นไทยด้วยการเลือก ส่วนผสมที่เป็นผลไม้เขตร้อนอย่างกล้วยตาก และไม่เลือกใช้ผลไม้นำเข้าจากต่างประเทศ

สินค้าของ ซองเดอร์ ซีเรียลบาร์ออร์แกนิคซองเดอร์ หลายคนคุ้นหูกับชื่อแบรนด์สินค้าเพื่อสุขภาพแบรนด์นี้ เพราะเป็นระยะเวลากว่า 15 ปีแล้วที่ซองเดอร์มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นจากวัตถุดิบที่เป็นออร์แกนิคอย่างแท้จริงภาพยนต์โฆษณา


ตราสัญลักษณ์สู่การปรากฏตัวในอาเซียนนอกเหนือจากความนิยมในประเทศไทยแล้ว ผู้บริโภคในพื้นที่แถบอาเซียนยังมีซองเดอร์เป็นสินค้าโปรด ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซีย ฮ่องกง สิงคโปร์ หรือลาว ด้วยความถูกปากจากลักษณะอาหารและวิธีการกินที่คล้ายคลึงกัน ต่างจะประเทศ แถบยุโรปที่มีความนิยมซีเรียลบาร์แบบนิ่มและขนาดใหญ่ แต่ซีเรียลบาร์ของซองเดอร์นั้นมีขนาดเล็กกว่าและพกพาง่าย รวมถึงเป็นแบบกรอบและหอมกลิ่นผลไม้ รับประทานแล้วสดชื่นพร้อมได้รับพลังงาน
การส่งออกสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่ได้รับการรับรองจาก ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ก็ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับผู้ซื้อต่างแดนได้ นอกจากนี้ การออกงานแสดงสินค้า ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark เป็นเหมือนการกรุยทางให้กับตัวแทนผู้ซื้อ จากต่างประเทศเข้ามาซื้อสินค้าจากประเทศไทยด้วยความมั่นใจอีกด้วย