Corporate Information

Company

บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)

Who They Are

ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปรายใหญ่ของไทยในนามของแบรนด์ World Foods, สแต๊กเวิลด์ฟู้ด และ SAICO

Vision

มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน ในฐานะผู้นำในอุตสาหรกรรมผลไม้แปรรูป

What they accomplished

ผลิตอาหารที่ปลอดภัย ผ่านมาตรฐานคุณภาพระดับนานาชาติ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

Managing Director

นางสาวขวัญจิต ตันติมูรธา

Length of Establishment :

เริ่มก่อตั้งปี 2505 จนถึงปัจจุบันรวม 57 ปี

Export Country

ไทย เนอเธอร์แลนด์ อังกฤษ ออสเตรเลีย เยอรมนี ญี่ปุ่น เบลเยี่ยม สเปน ฝรั่งเศส

Next Goal

เป้าหมายสูงสุดของบริษัทคือการทำให้ธุรกิจยั่งยืน ด้วยการมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า ด้วยการใช้นวัตกรรมและ พัฒนาเกษตรกรไทยให้เติบโตและยั่งยืนไปพร้อมกับบริษัท

T Mark Benefits

รับประกันให้บริษัทได้ว่ามีมาตรฐาน ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว

T Mark Member

พ.ศ. 2560 - 2563

Thaitrade

http://thaitrade.com/supplier/siam_agro_food_industry_public_company_limited/home

Contact Information

Company

บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)

Address

50 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Tel :

+66(0) 2 665-9333

Fax :

+66 (0) 2 665-9348

Website:

http://www.saico.co.th

สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร แปรรูปผลไม้ สร้างรายได้ให้คนไทย

เกษตรกรรมคืออาชีพหลักของไทยมาอย่างยาวนาน ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมจึงทำให้ปลูกพืชได้หลากหลายชนิด แต่ราคาพืชผลกลับไม่สูงและเสียหายได้ง่าย การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจึงเป็นทางออกที่จะเพิ่มมูลค่าและยืดอายุผลผลิตได้ คุณกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ กรรมการบริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด ผู้เห็นความสำคัญของการเพิ่มมูลค่าให้กับพืชผลสดและต้องการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทย จึงคิดค้นหาวิธีแปรรูปผลไม้ จนกลายเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปรายใหญ่ของไทยในนามของแบรนด์ World Foods, สแต๊กเวิลด์ฟู้ด และ SAICO

Tmark รับประกันให้บริษัทได้ว่ามีมาตรฐาน ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว

สร้างคน สร้างอาชีพ

เรี่ยวแรงสำคัญในการผลิตผลไม้แปรรูปส่งออกนั้น ไม่ได้มาจากฝ่ายบริหารเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงพนักงาน และเกษตรกรจำนวนมากที่ร่วมมือกับสยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหารด้วย

บริษัทมีนโยบายในการจ้างแรงงานที่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็น การไม่ใช้แรงงานเด็ก การไม่ละเมิดสิทธิมนุยชน การรับฟังเสียงพนักงาน การให้อิสระเสรีภาพกับพนักงาน และสิ่งสำคัญก็คือการไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน เพื่อรักษาเสถียรภาพในการดำเนินงานขององค์กร

การสร้างและสนับสนุนอาชีพให้กับเกษตรกรไทยได้เป็นอีกภารกิจสำคัญที่บริษัททำมาโดยตลอด ทั้งการรับซื้อพืชผล การประกันราคา และการประกันรายได้ให้ รวมถึงยังเน้นสร้างองค์ความรู้ และสอนวิธีการปลูกพืชผลให้ได้ผลผลิตจำนวนมาก และสามารถลดต้นทุนได้ในคราวเดียวกัน เช่น ลดการใช้สารเคมีในการปลูก เป็นต้น

ตอบแทนสังคม เสริมด้วยกิจกรรม CSR

ไม่เพียงสร้างอาชีพให้กับเกษตรกร แต่บริษัทยังนิยมการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบแทนผู้ที่อยู่รอบข้างโรงงานแต่ละแห่งอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น การแจกทุนการศึกษาหรือให้ความรู้ในโครงการ พี่เริ่มน้องสานต่อ จิตอาสา ร่วมพัฒนา เพื่อโรงเรียนในฝัน, กิจกรรมที่เน้นพัฒนาชุมชน การปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดพื้นที่วัดหรือชุมชนรอบวัดในพื้นที่ผลิตสินค้า เป็นต้น

การทำกิจกรรม CSR เหล่านี้ไม่เพียงให้ประโยชน์คืนสู่สังคมเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างพันธมิตร สร้างคู่ค้า รวมถึงเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้เลี้ยง สุนัข และคู่ค้าได้เป็นอย่างดี ยิ่งกว่านั้นยังเป็นการประชาสัมพันธ์ตัวผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขไปด้วยในขณะเดียวกัน

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นภารกิจที่บริษัทระมัดระวังตลอดมา ทั้งในเรื่องของระบบการผลิตที่จะไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม โดยนำเทคโนโลยีต่างๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ รวมถึงยังมีการทำกิจกรรมสานสัมพันธ์กับคนในบริษัทและลูกค้า เช่น การร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้คนในองค์กรมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันและให้ตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กันด้วย

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นภารกิจที่บริษัทระมัดระวังตลอดมา ทั้งในเรื่องของระบบการผลิตที่จะไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม โดยนำเทคโนโลยีต่างๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ รวมถึงยังมีการทำกิจกรรมสานสัมพันธ์กับคนในบริษัทและลูกค้า เช่น การร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้คนในองค์กรมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันและให้ตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กันด้วย

การพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อแบรนด์วางกลยุทธ์ไว้ว่าจะมีการพัฒนาสิ่งใหม่ในทุกๆ 4 ปี นอกจากการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์แล้ว การพัฒนาคนในองค์กรก็ต้องตามมาด้วย แบรนด์มีการดูแลพนักงานด้วยการให้สวัสดิการที่จำเป็น เพื่อให้พร้อมทั้งกายและใจในการทำงานกับองค์กรและพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกัน พร้อมกันนั้นแบรนด์ได้มีการควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานในระดับสากลที่แบรนด์ได้รับมา ไม่ว่าจะเป็น
- GMP และ HACCP จากกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เน้นการควบคุมกระบวนการผลิตอาหารให้ปลอดภัย ปราศจากอันตราย และสิ่งปลอมปนในอาหาร
- Traceability ซึ่งเป็นมาตรฐานในเรื่องกระบวนการผลิตและวัตถุดิบที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

โชคดีที่เมืองไทย มีข้อได้เปรียบเรื่องสภาพอากาศและภูมิประเทศ ทำให้ไทยมีแหล่งวัตถุดิบจำนวนมาก และมีราคาไม่แพง แต่ในปัจจุบันด้วยดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนไปผลผลิตทางการเกษตรที่เคยมีมาก เริ่มน้อยลง ส่งผลให้ต้นทุนราคาผลผลิตที่เป็นวัตถุดิบหลักในการแปรรูปสูงขึ้น บริษัทจึงเริ่มหาแนวคิดในการพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืนขึ้นมา ด้วยการทำงานร่วมมือกับเกษตรกรในเครือข่ายมากขึ้น ทั้งเรื่องให้ความรู้ผลไม้ นวัตกรรม การวิจัย การควบคุมและการตรวจสอบ พร้อมแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรในเครือข่ายทั้งหมด

รวมถึงการวางทิศทางผลิตภัณฑ์ของบริษัททั้งหมด โดยจะยังคงผลิตในรูปแบบ OEM เช่นเดิม แต่จะเน้นการผลิต functional food เช่น ผลไม้แปรรูปน้ำตาลต่ำ เกลือต่ำ คลีนฟู้ดส์ ในนามแบรนด์ของบริษัทให้มากขึ้น และเริ่มจำหน่ายในประเทศไทยก่อน เพื่อให้มีตลาดรองรับ และเป็นการทดสอบตลาดเบื้องต้น หากได้ผลตอบรับที่ดีค่อยส่งออกสินค้าสู่ต่างประเทศ