Corporate Information


Company:

บริษัท สุรีย์อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด


Who They Are :

ผู้ผลิตและส่งออกสินค้าหลายประเภทที่เกี่ยวกับ เครื่องปรุงรส อาทิ น้ำจิ้มไก่ ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก น้ำปลา และซอสปรุงรสต่างๆ รวมถึงสินค้าใน กลุ่มหน่อไม้ และปลาร้า


Vision :

แนะนำอาหารไทยให้ผู้บริโภคทั่วโลกได้รู้จัก เปิด ตลาดในประเทศใหม่ๆ นำพาอุตสาหกรรมอาหาร ไทยไปสู่นานาชาติ


What they accomplished :

เน้นการทำตลาดเชิงรุกในลักษณะของการเข้าไป เปิดตลาดใหม่ในประเทศที่มีโอกาสเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายในอนาคต เพราะการเปิดตลาดใหม่ ถือเป็นกลยุทธ์ในการลดการแข่งขัน ศึกษา พฤติกรรมผู้บริโภคและสภาพการณ์การขยายตัว ของอุตสาหกรรมอาหารไทยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่ม โอกาสและลดอุปสรรคในการดำเนินงาน


Managing Director :

สมิทธิ์ วัฒนาพร


Length of Establishment :

ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2538 รวมระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี


Export Country :

ประเทศในกลุ่มยุโรป สหรัฐอเมริกา และประเทศใน แถบเอเชีย อาทิ เกาหลี ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม จีน


Next Goal :

ตั้งเป้าการเติบโตไว้ที่ 10% โดยมีแผนลงทุนเครื่อง จักร ใหม่และปรับปรุงโรงงาน ในจังหวัดสมุทรสาคร เน้นการเพิ่มกำลังการผลิต 15 ตันต่อวันและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งขึ้น


T Mark Benefits :

สร้างความภาคภูมิใจแก่งพนักงานทุกคน เป็นพลัง ขับเคลื่อนธุรกิจ เสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ นำมาซึ่งความน่าเชื่อถือในระดับสากล


T Mark Member:

เข้าร่วมเป็นสมาชิก ตั้งแต่ ส.ค. 2555 - ส.ค. 2558


Thaitrade :

http://www.thaitrade.com/supplier/suree_interfoods_co__ltd_/home
Contact Information


Company :

บริษัท สุรีย์อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด


Address :

11/13 หมู่ 3 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000


Tel :

+66 (0) 34 419400


Fax :

+66 (0) 34 419448

Email :

[email protected]


Website:

www.sureefoods.comน้ำจิ้มสุกี้ น้ำจิ้มไก่ กะทิ พริกแกง ตลอดจน ซอสปรุงรสหลายหลายรสชาติจากบริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ อยู่เคียงคู่ครัวไทย และ ครัวไทยในต่างแดนมายาวนาน

นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2538 โดย ดร.สนใจ วัฒนาพร ซึ่งตัดสินใจดำเนิน ธุรกิจแบบครอบครัว จนทำให้ผลิตภัณฑ์ของสุรีย์อินเตอร์ฟู้ดนั้นมีชื่อเสียงอย่าง มากใน 54 ประเทศทั่วโลก เพราะไม่ใช่แค่เพียงรสชาติกลมกล่อมที่ถูกใจและ ขาดไม่ได้ในอาหารแต่ละมื้อ แต่ยังเป็นเพราะสุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์นั้น ใส่ใจตั้งแต่ ต้นทางการผลิตอย่างคุณภาพของพนักงานภายในโรงงาน ที่ได้รับการอบรม โดยเน้นด้านสุขอนามัย การส่งเสริมสุขภาพ เพื่อความสะอาดสูงสุดในการ ปฏิบัติที่ปลอดภัยในทุกขั้นตอนการผลิตของสุรีย์การควบคุมและตรวจสอบระบบการผลิตของ บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ ทำให้ผู้บริโภคสามารถ ไว้วางใจได้ในคุณภาพสูงสุดของผลิตภัณฑ์ บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์มีเป้าหมายในการ ขยายชื่อเสียงของอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักในทั่วโลก ด้วยคุณค่าทางโภชนาการ จึงมุ่งมั่นที่จะผลิตน้ำจิ้ม เครื่องแกงต่างๆ ให้มีสุขอนามัยและมีรสชาติที่ดี ด้วยการ วิจัยและพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด มีคุณภาพที่ดีที่สุด และดำเนินงานการขยายสู่ตลาดต่างประเทศผ่าน ภาพลักษณ์และวิธีการปรุงอาหารไทย หนึ่งในอาหารที่ผู้บริโภคในต่างประเทศ นั้นโปรดปรานมากที่สุด อย่างต้มยำกุ้งและผัดไทยที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากสุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ เข้าไปเติมเต็มรสชาติและเปิดตัวให้ผู้บริโภคในต่างประเทศ ได้ตัดสินใจมาใช้ผลิตภัณฑ์จากสุรีย์มากยิ่งขึ้นมาตรฐานการผลิตที่เชื่อถือได้

ผลิตภัณฑ์ของสุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดได้รับการรับรองคุณภาพจากหลากหลายสถาบัน อาทิ GMP, HACCP, ISO9001:2008, ISO22000:2005 และ BRC โดยสถาบัน SGS, NAC: The National Accreditation Council of Thailand และ UKAS: United Kingdom Accreditation Services เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ในคุณภาพ ความตั้งใจในการคัดเลือก แต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงสุด และผ่านขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐานด้วยระบบเครื่องจักรที่ทันสมัย

รางวัลการันตีคุณภาพไม่ใช่แค่เพียงการรับรองจากสถาบันต่างชาติเท่านั้น หนึ่งในความภาคภูมิใจของสุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ คือ การได้รับรางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น (Prime Minister’s Export Award) ในปี 2004 และ ปี 2009 จากนายกรัฐมนตรี รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่นของกระทรวงพาณิชย์ ถือเป็นรางวัลสูงสุดของ รัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออก เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลก โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้ส่งออกสินค้าและบริการที่มีผลงานดีเด่น มีการริเริ่ม และพยายาม บุกเบิกตลาดต่างประเทศภายใต้ชื่อทางการค้าของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาการออกแบบที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการพัฒนาบริการให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อสร้างเสริมและยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและบริการส่งออกของไทยในตลาดโลก


สินค้าของ สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์


ผู้ผลิตและส่งออกสินค้าหลายประเภทที่เกี่ยวกับเครื่องปรุงรส อาทิ น้ำจิ้มไก่ ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก น้ำปลา และซอสปรุงรสต่างๆ รวมถึงสินค้าใน กลุ่มหน่อไม้ และปลาร้า
ภาพยนต์โฆษณา


รับรองสินค้า การันตีคุณภาพ
ตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยเเลนด์ (Thailand Trust Mark)สร้างความภาคภูมิใจแก่งพนักงานทุกคน เป็นพลังขับเคลื่อนธุรกิจ เสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ นำมาซึ่งความน่าเชื่อถือในระดับสากล