SUCCESS STORY
BACK
Corporate Information


Company:

บริษัท สุรีย์อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด


Who They Are :

ผู้ผลิตและส่งออกสินค้าหลายประเภทที่เกี่ยวกับ เครื่องปรุงรส อาทิ น้ำจิ้มไก่ ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก น้ำปลา และซอสปรุงรสต่างๆ รวมถึงสินค้าใน กลุ่มหน่อไม้ และปลาร้า


Vision :

แนะนำอาหารไทยให้ผู้บริโภคทั่วโลกได้รู้จัก เปิด ตลาดในประเทศใหม่ๆ นำพาอุตสาหกรรมอาหาร ไทยไปสู่นานาชาติ


What they accomplished :

เน้นการทำตลาดเชิงรุกในลักษณะของการเข้าไป เปิดตลาดใหม่ในประเทศที่มีโอกาสเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายในอนาคต เพราะการเปิดตลาดใหม่ ถือเป็นกลยุทธ์ในการลดการแข่งขัน ศึกษา พฤติกรรมผู้บริโภคและสภาพการณ์การขยายตัว ของอุตสาหกรรมอาหารไทยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่ม โอกาสและลดอุปสรรคในการดำเนินงาน


Managing Director :

สมิทธิ์ วัฒนาพร


Length of Establishment :

ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2538 รวมระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี


Export Country :

ประเทศในกลุ่มยุโรป สหรัฐอเมริกา และประเทศใน แถบเอเชีย อาทิ เกาหลี ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม จีน


Next Goal :

ตั้งเป้าการเติบโตไว้ที่ 10% โดยมีแผนลงทุนเครื่อง จักร ใหม่และปรับปรุงโรงงาน ในจังหวัดสมุทรสาคร เน้นการเพิ่มกำลังการผลิต 15 ตันต่อวันและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งขึ้น


T Mark Benefits :

สร้างความภาคภูมิใจแก่งพนักงานทุกคน เป็นพลัง ขับเคลื่อนธุรกิจ เสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ นำมาซึ่งความน่าเชื่อถือในระดับสากล


T Mark Member:

เข้าร่วมเป็นสมาชิก ตั้งแต่ ส.ค. 2555 - ส.ค. 2558


Thaitrade :

http://www.thaitrade.com/supplier/suree_interfoods_co__ltd_/home
Contact Information


Company :

บริษัท สุรีย์อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด


Address :

11/13 หมู่ 3 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000


Tel :

+66 (0) 34 419400


Fax :

+66 (0) 34 419448

Email :

marketing@sureefoods.com


Website:

www.sureefoods.comน้ำจิ้มสุกี้ น้ำจิ้มไก่ กะทิ พริกแกง ตลอดจน ซอสปรุงรสหลายหลายรสชาติจากบริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ อยู่เคียงคู่ครัวไทย และ ครัวไทยในต่างแดนมายาวนาน

นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2538 โดย ดร.สนใจ วัฒนาพร ซึ่งตัดสินใจดำเนิน ธุรกิจแบบครอบครัว จนทำให้ผลิตภัณฑ์ของสุรีย์อินเตอร์ฟู้ดนั้นมีชื่อเสียงอย่าง มากใน 54 ประเทศทั่วโลก เพราะไม่ใช่แค่เพียงรสชาติกลมกล่อมที่ถูกใจและ ขาดไม่ได้ในอาหารแต่ละมื้อ แต่ยังเป็นเพราะสุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์นั้น ใส่ใจตั้งแต่ ต้นทางการผลิตอย่างคุณภาพของพนักงานภายในโรงงาน ที่ได้รับการอบรม โดยเน้นด้านสุขอนามัย การส่งเสริมสุขภาพ เพื่อความสะอาดสูงสุดในการ ปฏิบัติที่ปลอดภัยในทุกขั้นตอนการผลิตของสุรีย์การควบคุมและตรวจสอบระบบการผลิตของ บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ ทำให้ผู้บริโภคสามารถ ไว้วางใจได้ในคุณภาพสูงสุดของผลิตภัณฑ์ บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์มีเป้าหมายในการ ขยายชื่อเสียงของอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักในทั่วโลก ด้วยคุณค่าทางโภชนาการ จึงมุ่งมั่นที่จะผลิตน้ำจิ้ม เครื่องแกงต่างๆ ให้มีสุขอนามัยและมีรสชาติที่ดี ด้วยการ วิจัยและพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด มีคุณภาพที่ดีที่สุด และดำเนินงานการขยายสู่ตลาดต่างประเทศผ่าน ภาพลักษณ์และวิธีการปรุงอาหารไทย หนึ่งในอาหารที่ผู้บริโภคในต่างประเทศ นั้นโปรดปรานมากที่สุด อย่างต้มยำกุ้งและผัดไทยที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากสุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ เข้าไปเติมเต็มรสชาติและเปิดตัวให้ผู้บริโภคในต่างประเทศ ได้ตัดสินใจมาใช้ผลิตภัณฑ์จากสุรีย์มากยิ่งขึ้นมาตรฐานการผลิตที่เชื่อถือได้

ผลิตภัณฑ์ของสุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดได้รับการรับรองคุณภาพจากหลากหลายสถาบัน อาทิ GMP, HACCP, ISO9001:2008, ISO22000:2005 และ BRC โดยสถาบัน SGS, NAC: The National Accreditation Council of Thailand และ UKAS: United Kingdom Accreditation Services เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ในคุณภาพ ความตั้งใจในการคัดเลือก แต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงสุด และผ่านขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐานด้วยระบบเครื่องจักรที่ทันสมัย

รางวัลการันตีคุณภาพไม่ใช่แค่เพียงการรับรองจากสถาบันต่างชาติเท่านั้น หนึ่งในความภาคภูมิใจของสุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ คือ การได้รับรางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น (Prime Minister’s Export Award) ในปี 2004 และ ปี 2009 จากนายกรัฐมนตรี รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่นของกระทรวงพาณิชย์ ถือเป็นรางวัลสูงสุดของ รัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออก เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลก โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้ส่งออกสินค้าและบริการที่มีผลงานดีเด่น มีการริเริ่ม และพยายาม บุกเบิกตลาดต่างประเทศภายใต้ชื่อทางการค้าของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาการออกแบบที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการพัฒนาบริการให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อสร้างเสริมและยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและบริการส่งออกของไทยในตลาดโลก


สินค้าของ สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์


ผู้ผลิตและส่งออกสินค้าหลายประเภทที่เกี่ยวกับเครื่องปรุงรส อาทิ น้ำจิ้มไก่ ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก น้ำปลา และซอสปรุงรสต่างๆ รวมถึงสินค้าใน กลุ่มหน่อไม้ และปลาร้า
ภาพยนต์โฆษณา


รับรองสินค้า การันตีคุณภาพ
ตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยเเลนด์ (Thailand Trust Mark)สร้างความภาคภูมิใจแก่งพนักงานทุกคน เป็นพลังขับเคลื่อนธุรกิจ เสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ นำมาซึ่งความน่าเชื่อถือในระดับสากล
Download Success Story      ดูข้อมูลบริษัททั้งหมดOther Success Story View Allคุณยุพดี ฐิตะสมบูรณ์
บริษัท ยูนิคอม ออโต้ พาทส์ จำกัด
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
บริษัท ชัยเสรีเม็ททอลแอนด์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด