Corporate Information


Company :

บริษัท ลาบราดรอ แฟคทอรี่ จำกัด


Who They Are :

ออกแบบและผลิตสินค้าจากหนัง หนังรีไซเคิล และกระดาษ green read ผลิตภัณฑ์ประเภท ไลฟ์สไตล์อย่างกระเป๋าสะพาย กระเป๋าใส่ แล้ปท้อป กระเป๋าสตางค์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ เครื่องเขียนอย่างสมุดบันทึก แฟ้มเอกสาร และที่ใส่นามบัตร โดยผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นนั้น ออกแบบด้วยกระบวนการที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทุกขั้นตอน มาพร้อมกับความคงทน มีอายุการใช้งานอย่างยาวนานมากถึง 8-10 ปี


Vision :

มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับพัฒนาคุณภาพการ ผลิตให้ดีมากยิ่งขึ้น


What they accomplished :

ไม่ใช่แค่เพียงออกแบบจากวัตถุดิบเท่านั้น แต่ยังออกแบบไปถึงกระบวนการได้มาซึ่งวัตถุดิบที่ทำให้เกิดการใช้พลังงานให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้


Managing Director :

สุปรียา กุลทวีทรัพย์


Length of Establishment :

ก่อตั้งในปี 2548 รวมระยะเวลา 10 ปี


Export Country :

อินเดีย สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เยอรมัน


Next Goal :

- สร้างความเชื่อมั่นให้แบรนด์จากประเทศไทยเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ์
- ค้นหาวัสดุใหม่ๆ ที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมาผลิต เป็นสินค้ารูปแบบใหม่
- สร้างความยั่งยืนระยะยาวให้กับอาคารสำนักงาน ด้วยการใช้ต้นไม้ น้ำ และธรรมชาติอื่นๆ เป็นตัวเลือกที่ช่วยลดการใช้พลังงานในอาคารได้ อย่างแท้จริง
- เป็นแบรนด์สินค้าที่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างจิต สำนึกในการใช้สินค้าโดยลดการสิ้นเปลืองและลดจำนวนขยะ


T Mark Benefits :

ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยนั้นสามารถยกระดับสินค้าในเวทีโลก สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อชาว ต่างชาติได้ทันท


T Mark Member:

ก.พ. 2556 - ก.พ. 2559


Thaitrade :

http://www.thaitrade.com/supplier/labrador_co__ltd__/home
Contact Information


Company :

บริษัท ลาบราดรอ แฟคทอรี่ จำกัด


Address :

3/1 ซอยนนทบุรี39 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี


Tel :

+66 (0) 2 951 3488


Fax :

+66 (0) 2 951 3489

Email :

[email protected]
[email protected]


Website:

www.labradorfactory.netผลิตภัณฑ์เครื่องหนังสัญชาติไทยที่ไม่ปล่อยให้กระบวนการผลิตเครื่องหนังแบบเดิมนั้นมาเป็นอุปสรรคในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้

ลาบราดรอ (Labrador)

เป็นแบรนด์เครื่องหนังไทยที่ใช้การออกแบบเข้าไปปรับวิธีการผลิตร่วมกับโรงฟอก ให้ใช้สารเคมีน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เอนก กุลทวีทรัพย์ ผู้อำนวย การฝ่ายออกแบบและหนึ่งในผู้ก่อตั้งแบรนด์บอกเล่าถึงวิสัยทัศน์ที่วางไว้เมื่อ 10 ปีก่อน มาถึงในวันนี้ ลาบราดรอ เป็นแบรนด์สัญชาติไทยที่ชื่อเสียงเรื่อง คุณภาพนั้นโด่งดังมากในระดับนานาชาติ มีกลุ่มลูกค้าจากต่างแดนให้ความ สนใจและสั่งซื้อสินค้าจากแบรนด์นิสัยดีนี้อย่างต่อเนื่อง“เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ไม่ใช่แค่เพียงสินค้า แต่รวมถึงวิธีคิด

Thailand Trust Mark เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่ส่งเสริมแบรนด์ สินค้าไทยที่มีคุณสมบัติ สำคัญอย่างการผลิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ลาบราดรอเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่คุณสมบัติครบครันตามที่ T Mark ได้กำหนดไว้ จนสามารถ เป็นต้นแบบการ ดำเนินธุรกิจต่อแบรนด์อื่นๆ เพราะนอกเหนือจาก การออกแบบวัสดุ เพื่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ลาบราดรอ ยังออกแบบวิธีการก่อสร้างอาคารสำนักงาน แบบประหยัดพลังงานอีกด้วย โดยใส่ใจใน รายละเอียดตั้งแต่การ ก่อกำแพงและกระจกแบบสองชั้น ให้แต่ละพื้นที่นั้นโดนแสงแดดตามทิศ หรือมีการเปิดช่องให้ลมสามารถไหลเวียนได้สะดวกมากที่สุด เพื่อลดการใช้พลังงาน อย่างเรื่องการเปิดแอร์คอนดิชั่นให้ได้มาก ที่สุดเช่นกันทรัพยากรบุคคลเองก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจได้ พนักงานของลาบราดรอทุกคนจึงมาพร้อมกับทัศนคติและจิตสำนึกในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ติดกับตัวเสมอ เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่แค่เพียง ในช่วงเวลาการผลิตหรือการออกแบบเท่านั้น แต่การใช้ชีวิตประจำวัน ทุกคนต่างก็พกพาเอาทัศนคติเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้าไปประยุกต์ใช้กับชีวิต ของตัวเองและคนอื่นๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังที่เอนกกล่าวว่า “ลาบราดรอเริ่มจากสัญชาตญาณว่าเราชอบแบบนี้ เลยสะท้อนอยู่ใน ไลฟ์สไตล์ของทีมงาน จนกลายเป็นธรรมชาติของบริษัทในที่สุดFail fast, learn faster
จุดแข็งของสินค้าแบรนด์ไทยนั้นมีชื่อเสียงในเรื่องของทักษะงานฝีมือที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ Thailand Trust Mark ได้พยายามสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยแต่ละคนนั้นแสดงจุดเด่นขึ้นมาให้ปรากฏต่อสายตาเวทีโลก สำหรับลาบราดรอ สินค้าที่เป็น เอกลักษณ์ของแบรนด์นั้นผ่านการทดลอง ผ่านขั้นตอนการทำตัวต้นแบบ เมื่อทดสอบการใช้งานแล้วไม่เป็นผลก็จะถูกนำไปแก้ไข และปรับปรุงอย่างที่เอนกกล่าวเพิ่มเติมว่า “การที่ผมจบการศึกษาด้านการออกแบบมา จึงมีพื้นฐานความเข้าใจว่าในกระบวนการนั้น มีการเสียหายบางอย่าง เราจึงลงทุนกับการวิจัยเยอะ การทดลองใช้ การตั้งสมมติฐานที่แข็งแรง ทำตัวต้นแบบ เพราะเป็นวิธีการสร้างรูปแบบใหม่ๆ ในการใช้สินค้า กลายเป็นจุดแข็งของแบรนด์เหมือนกัน”แต่เส้นทางการเป็นธุรกิจสีเขียวนั้นไม่ง่ายดายเท่าไหร่ เพราะการออกแบบร่วมกับโรงฟอกหนังที่ทำอยู่เดิมอาจไม่มีใครเปิดใจรับ ในช่วงต้น แต่เพื่อผลปลายทางในการลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุดก็คุ้มค่า “เราต้องค่อยๆ พัฒนาไปทีละนิด แล้วปล่อยให้เวลาพิสูจน์ ทำให้โรงฟอกเห็นว่าถ้าเขาช่วยเราแล้วสินค้าขายได้ พอโรงงานเห็นการเติบโตจากผลิตภัณฑ์ของเรา เขาก็จะช่วยเราลดการใช้สารเคมีให้มากที่สุดด้วยเช่นกัน” ซี่งที่จริงแล้ว การพูดถึงความเป็นสินค้า ‘Eco’ นั้นก็เป็นเรื่องของการ บริหารจัดการการผลิต เศษเหลือใช้ก็สามารถนำกลับมาใช้ให้คุ้มค่าได้ สร้างสินค้าที่มีอายุการใช้งานยาวนานที่สุด ลาบราดรอจึงเสริม จุดเด่นของแบรนด์ด้วยกระบวนการรับซ่อมแซมสินค้าตลอดอายุการใช้งานอีกด้วย

สินค้าของ Labradorผลิตภัณฑ์เครื่องหนังสัญชาติไทยที่ไม่ปล่อยให้กระบวนการผลิตเครื่องหนังแบบเดิมนั้นมาเป็นอุปสรรคในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้ภาพยนต์โฆษณา


เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับแบรนด์ประเทศการได้รับตรา Thailand Trust Mark นั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ country brand นั้นมีความแข็งแรง เพิ่มมากขึ้น สามารถยกระดับราคาสินค้า และผลักดันให้ธุรกิจผลิตสินค้าด้วยคุณภาพที่ดีขึ้นได้ สำหรับลาบราดรอที่ผ่านเวทีการประกวดและคว้ารางวัลมามากมาย และยังออกบู้ทสินค้าในต่างประเทศมาแล้วหลายครั้ง
การได้รับตรา T Mark ช่วยสร้างเอกลักษณ์ “ความเป็นสินค้าไทย” ให้เห็นถึงมาตรฐาน การผลิตที่ไว้วางใจได้ในสายตาของผู้ซื้อ ทั้งชาวต่างชาติและภายในประเทศ