15 มิถุนายน 2560

นิทรรศการ Thai Brand Heroes : Thailand Heartmade Nation ภายในงาน Milan Design Week 2017

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี จัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ไทยที่มีคุณภาพ/ภาพลักษณ์ที่ดี ภายใต้แนวคิด  Thai Brand Heroes – Thailand Heartmade Nation ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเป็นการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของแบรนด์จากประเทศไทยที่มีคุณภาพได้รับการรับรองและรางวัลคุณภาพต่างๆ อาทิ PM Award / Thailand Trust Mark/ Demark  เพื่อให้เป็น Brand Ambassador 

สร้างภาพลักษณ์ระดับโลกให้กับประเทศไทย เพื่อให้รับทราบถึงความเป็นมาและเบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์ (Storytelling) โดยเป็นการจัดร่วมกับกิจกรรมอื่นๆ ของกรม เช่น งาน Slow Hand Design  
การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดขึ้นภายในงาน Milan Design Week  ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 4 - 9 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นงานที่มีชื่อเสียงที่สุด

ด้านการนำเสนอสินค้าที่เน้นการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์จากทั่วโลก ประกอบด้วย สินค้าเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน รวมถึงการแสดงนวัตกรรมการออกแบบสินค้าที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในอนาคต 

ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น ภายในเมืองมิลานจะมีการจัดนิทรรศการภายนอกงานแสดงสินค้า (Fuori Salone) หรือ Milan Design Week โดยความร่วมมือกันระหว่างห้างร้าน โชว์รูม กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มนักออกแบบ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา จัดนิทรรศการนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมใหม่สู่วงการออกแบบ จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์สินค้า เผยแพร่ผลงานออกแบบจากนานาประเทศ ซึ่งทั้งสองงานจะมีผู้ที่อยู่ในวงการออกแบบจากทั่วโลก ติดตามให้ความสนใจเข้าชมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้เข้าร่วมงานนิทรรศการ Thai Brand Heroes – Thailand Heartmade Nation นี้ มีจำนวน 7 บริษัท ได้แก่

     1. บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด (แบรนด์ I-SPA)

     2. บริษัท บลูสไปซ์ จำกัด (แบรนด์ Blue Elephant)

     3. บริษัท ชาเชียว จำกัด (แบรนด์ Ranong Tea)

     4. บริษัท คาร์เปทเมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (แบรนด์ Carpet Maker)

     5. บริษัท อโยธยาเทรด (93) จำกัด (แบรนด์ Ayodhya)

     6. บริษัท เปรมประชาคอลเลคชั่น จำกัด (แบรนด์ Prempracha)

     7. บริษัท ธัญ-ออริซ่า จำกัด (แบรนด์ Thann)JOIN US

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

APPLY NOW

Applying T MARK
information contact

02-507-8266

(SERVICE HOURS: )

T MARK ONLINE
REGISTRATION CONTACT

095-592-5663

(SERVICE HOURS: )

HEARTMADE
QUALITY

FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY