วุ้นเส้น ก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่ สาคู แป้งชนิดต่างๆ วุ้นเส้นพร้อมปรุง และก๋วยเตี๋ยวพร้อมปรุง

Name

วุ้นเส้น ก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่ สาคู แป้งชนิดต่างๆ วุ้นเส้นพร้อมปรุง และก๋วยเตี๋ยวพร้อมปรุง

Contact

สมใจ เกษมพินิจวงษ์

Address

21/10,21/12เอ และ 21/17เอ อาคารไทยวา 1 ชั้น 6-7 ถนน สาทรใต้ ต. ทุ่งมหาเมฆ อ. สาทร จ. 10120

Website

www.thaiwah.com

วุ้นเส้น ก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่ สาคู แป้งชนิดต่างๆ วุ้นเส้นพร้อมปรุง และก๋วยเตี๋ยวพร้อมปรุง

1. กลุ่มวุ้นเส้น สามารถแบ่งสินค้าตามคุณภาพและราคา ดังนี้ - ตรามังกรคู่ เป็นสินค้าคุณภาพสูง ราคาสูง มีทั้งชนิดเส้นแห้งและเส้นสด - ตราหงษ์ เป็นสินค้าคุณาภาพสูงกว่ามาตรฐาน ราคาปานกลาง - ตรากิเลนคู่ เป็นสินค้าคุณภาพมาตรฐาน มีทั้งชนิดเส้นแห้งและเส้นสด 2. กลุ่มก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่ บริษัทฯผลิตและจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่ ทั้งเส้นสดและ เส้นแห้งในตรากิเลนคู่ ซึ่งวางตำแหน่งสินค้าเป็นสินค้าคุณภาพดี ราคาปานกลาง โดย สินค้าในกลุ่มนี้ประกอบด้วย ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก เส้นใหญ่ และเส้นหมี่ 3. ก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ จำหน่ายภายใต้ตรามังกรคู่ สามารถแบ่งสินค้าตามชนิดของสินค้า เป็นแบบชนิดแผ่นตัด สะดวกสบายในการนำไปบริโภค และแบบชนิดแผ่นกลม ใชั ประกอบอาหารหลายรูปแบบตามต้องการ และแบบชนิดแผ่นตัดผสมสาหร่ายญี่ปุ่น ให้ กลิ่นรสสาหร่ายญี่ปุ่น

PHOTO GALLERY