ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที. ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก และวินิจฉัยพันธุกรรมตัวอ่อน

Photo Gellary

สมาชิกปัจจุบัน
ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที. ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก และวินิจฉัยพันธุกรรมตัวอ่อน

Superior A.R.T. คือใคร ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที. ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากและวินิจฉัยพันธุกรรมตัวอ่อน ที่ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของกลุ่มแพทย์ไทยผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้มีบุตรยาก และ ศูนย์จีเนีย เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย (ชื่อเดิม Sydney IVF) ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีผลงานและชื่อเสียงในการรักษาผู้มีบุตรยากมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศออสเตรเลีย และมีประสบการณ์การตรวจวินิจฉัยคุณภาพตัวอ่อนก่อนการย้ายฝากมากที่สุดแห่งหนึ่งในระดับสากล ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันจัดตั้งบริการการรักษาคู่สมรสที่มีปัญหามีบุตรยาก และคู่สมรสที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมที่จะถ่ายทอดสู่บุตร ศูนย์ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที. เป็นหนึ่งในจำนวนไม่กี่ศูนย์ของเอเชียที่สามารถให้การบริการตรวจวินิจฉัยพันธุกรรมตัวอ่อนก่อนการย้ายฝากโดยเทคนิค พีจีดี-พีซีอาร์ ที่พร้อมให้บริการครบวงจร ศูนย์ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที. มีความพร้อมในบริการที่เน้นคุณภาพทุกขั้นตอน คือ 1. Preimplantation Genetics Diagnosis (PGD) การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางพันธุกรรมของตัวอ่อน 1.1) PGD-PCR (Polymerase Chain Reaction) การตรวจคัดกรองพันธุกรรมตัวอ่อนระดับยีน เป็นเทคโนโลยีที่มีความละเอียดซับซ้อนซึ่งต้องการผู้ที่มีความรู้และความชำนาญอย่างแท้จริงจึงจะช่วยให้ประสบความสำเร็จได้ ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง Genea ร่วมกับทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ชาวไทย จึงทำให้เราสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ในระดับมาตรฐานสากล 1.2) CGH (Comparative Genome Hybridisation) เทคนิคการตรวจสอบวิเคราะห์ของจำนวนโครโมโซมทั้งหมด 23 คู่ และตรวจสอบความผิดปกติของโครโมโซมได้ในเวลาเดียวกัน 2. In Vitro Fertilization (IVF) เทคโนโลยีเด็กหลอดแก้วซึ่งเป็นการปฎิสนธิและเลี้ยงตัวอ่อนนอกร่างกาย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัย มีประสิทธิภาพสูงสุด และป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น เราจึงใช้ตู้เลี้ยงตัวอ่อนที่แยกสัดส่วนเฉพาะบุคคล เรียกว่า Mini incubators ซึ่งเป็นผลงานการพัฒนาของศูนย์ Genea ที่เพิ่มอัตราการตั้งครรภ์อย่างชัดเจน โดยเลียนแบบสภาวะแวดล้อมในท่อนำไข่ และใช้ยาเลี้ยงตัวอ่อนที่เลียนแบบธรรมชาติซึ่งเป็นสูตรที่วิจัยโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ของศูนย์ Genea จนเป็นที่ยอมรับในปัจจุบันและใช้กว่า 45 ประเทศทั่วโลก 3. ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) อิ๊กซี่ เป็นการนำเชื้ออสุจิเพียงตัวเดียวฉีดเข้าไปในไข่เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิ 4. TESE/PESA (เทเซ่ Testicular Sperm Extraction และพีซ่า Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration)การช่วยนำอสุจิออกมาจากอัณฑะในรายที่ฝ่ายชายไม่มีเชื้ออสุจิ 5. Ovum Pick-Up (OPU) บริการเก็บไข่ 6. Embryo Transfer (ET) การนำตัวอ่อนใส่กลับสู่โพรงมดลูก 7. Egg and Sperm Freezing การแช่แข็งไข่ การแช่แข็งตัวอสุจิ 8. Blastocyst : เราสามารถตรวจพันธุกรรมได้อย่างแม่นยำในระยะบลาสโตซิสต์ ซึ่งระยะนี้ตัวอ่อนจะมีจำนวนเซลล์มากกว่าตัวอ่อนระยะวันที่ 3 และแยกเซลล์ส่วนที่เจริญเป็นตัวทารกและรกชัดเจน นักวิทยาศาสตร์จะใช้เซลล์ส่วนที่จะเจริญไปเป็นรกจำนวน 3-5 เซลล์เพื่อนำมาตรวจและสามารถทราบผลการตรวจพันธุกรรมภายใน 4-8 ชั่วโมง ทำให้สามารถใส่ตัวอ่อนกลับสู่ครรภ์มารดาได้ภายในวันเดียวกัน 9. Frozen embryo storage เราใช้เทคนิคการแช่แข็งตัวอ่อนที่ทันสมัย เรียกว่า Vitrification ซึ่งเป็นการลดอุณหภูมิลงทันทีอย่างรวดเร็ว (Ultra-rapid cooling prodedure) แทนการแช่แข็งแบบเดิมเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อนความเสียหายต่อเซลล์ตัวอ่อนจากการเกิดเกร็ดน้ำแข็ง ซึ่งทำให้อัตราอยู่รอดของตัวอ่อนที่ถูกแช่แข็งสูงขึ้น คู่สมรสที่มีตัวอ่อนเหลือจากการกระตุ้นในรอบแรกมีโอกาสตั้งครรภ์ได้มากกว่าหนึ่งครั้งจากการกระตุ้นรังไข่ครั้งเดียว อย่างไรก็ตาม พึงระลึกเสมอว่าตัวอ่อนบางตัวอาจมีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมในการแช่แข็ง ปรัชญาที่ยึดมั่นในการทำงาน ทีมงานของ ศูนย์ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที. พร้อมให้บริการแก่คู่สมรสชาวไทยและต่างประเทศด้วยความมุ่งมั่นบนปรัชญาว่า ความสำเร็จที่ยั่งยืน ต้องอยู่บนพื้นฐานการปฎิบัติงานที่ ถูกต้อง ปลอดภัย โปร่งใส ได้มาตรฐาน ทุกขั้นตอน รางวัลเกียรติยศ • Prime Minister's Export Award 2012 ได้รับรางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่นประเภทธุรกิจบริการรักษาพยาบาลประจำปี 2555 โดยกรมส่งเสริมการส่งออก • Thailand Trust Mark (TTM) ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลในการใช้ตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ โดยกรมส่งเสริมการส่งออก • AustCham Thailand Business Awards 2011 ได้รับรางวัลพิเศษ “Special Mention for innovations in infertility and IVF treatments” โดยสมาคมหอการค้าไทย-ออสเตรเลีย • AustCham Thailand Business Awards 2008 ได้รับรางวัลชนะเลิศ Best SME ประเภทธุรกิจบริการรักษาพยาบาล โดยสมาคมหอการค้าไทย-ออสเตรเลีย ที่ตั้งของศูนย์ ศูนย์ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที. กรุงเทพหมานคร ที่อยู่ : 1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้นล็อบบี้ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400โทร : 02 660 1400 แฟกซ์ : 02 660 1414 อีเมล : [email protected] เวลาทำการ : จันทร์ถึงศุกร์ 07.00 – 19.00 น. เสาร์ถึงอาทิตย์ 08.00 – 17.00 น. ศูนย์ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที. อุดรธานี ที่อยู่ : 79/79 ถ.แจ่มนุสรณ์ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทร/ แฟ๊กซ์: 0 4224 1248 Email : [email protected] • สาขาต่างประเทศ Superior A.R.T. Myanmar Address : Building D, Ground Floor, Bandoola Housing, Maha Bandoola Road, Pazundaung Township, Yangon Tel. / Fax : +95 1861 0433 Email : [email protected] Superior A.R.T. Vietnam Hanoi Office Address : 136E Tran Vu Street, Ba Dinh Dist. Hanoi Tel. : +849 04 880 400, +849 04 980 400, +849 04 958 868 Email : [email protected] Ho Chi Min Office Address : 14-16-18 Chu Manh Trinh Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCM. Unit 2.4 Tel. : +849 338 69 009, +849 388 96 009, +849 06 79 7888 Email : [email protected] ข้อมูลเพิ่มเติม : Website: www.thaisuperiorart.com Youtube: www.youtube.com/thaisuperiorart Facebook: www.facebook.com/thaisuperiorart Linkedin: www.linkedin.com/pub/superior-a-r-t/56/292/b64

Name :
ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที. ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก และวินิจฉัยพันธุกรรมตัวอ่อน
Address :
1126/2 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ ต. มักกะสัน อ. ราชเทวี จ. กรุงเทพ 10400

Contact Infomation

Website : Phone : Email :

QRCODE

Related Product