ศูนย์บอลลูนหลอดเลือดหัวใจ

Name

ศูนย์บอลลูนหลอดเลือดหัวใจ

Contact

จรรยาลักษณ์

Address

8 ซอย ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ถนน 8 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200

Website

www.chiangmairam.com

ศูนย์บอลลูนหลอดเลือดหัวใจ

ให้บริการในการตรวจวินิจฉัย และ รักษาโรคหัวใจ และ หลอดเลือดด้วยอุปกรณ์พิเศษ ในการดูแล และ ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ การรักษา การติดตามดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ เทคโนโลยีอันทันสมัย ได้มาตรฐานระดับสากล ประกอบด้วย

PHOTO GALLERY