ศูนย์บอลลูนหลอดเลือดหัวใจ

Photo Gellary

สมาชิกปัจจุบัน
ศูนย์บอลลูนหลอดเลือดหัวใจ

ให้บริการในการตรวจวินิจฉัย และ รักษาโรคหัวใจ และ หลอดเลือดด้วยอุปกรณ์พิเศษ ในการดูแล และ ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ การรักษา การติดตามดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ เทคโนโลยีอันทันสมัย ได้มาตรฐานระดับสากล ประกอบด้วย

Name :
ศูนย์บอลลูนหลอดเลือดหัวใจ
Address :
8 ซอย ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ถนน 8 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200

Contact Infomation

Website : Phone : Email :

QRCODE

Related Product