บริการด้านศัลยกรรม ทั่วไป

Name

บริการด้านศัลยกรรม ทั่วไป

Contact

นางสาววันดี ปัญญาวิรุฬห์โรจน์

Address

25/54 หมู่ที่ 8 ซอย - ถนน รัตนาธิเบศร์ ต. บางกระสอ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000

Website

www.asia-clinic.com

บริการด้านศัลยกรรม ทั่วไป

เอเซียคอสเมติก ฮอสพิทัล ให้บริการด้านศัลยกรรม ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น ศัลยกรรม เคสเล็ก เช่น เสริมจมูก เสริม คาง เเก้ไขหูหาง ตัดถุงไขมันใต้ตา หรือ ศัลยกรรมใหญ่ เช่น แปลงเพศ เสริมหน้าอก และแก้ไข ตกแต่ง อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังมีโครงการ ซีเอสอาร์ ศัลยกรรมฟรี ผู้ด้อยโอกาศ ปากแหว่ง เพดาน โหว่ หรือ เกิดจากอุบัติเหตุ ให้สำหรับ ประชาชน ทั่วไป ทุกปี ด้วย

PHOTO GALLERY