อุตสาหกรรมอื่นๆ

Contact


Company Info


Trademark / Logo


Name

แน็ป นิวตริซายส์ จำกัด

Contact

นายทิฑัมพร ผ่องศรี

Address

626 หมู่ที่ 4 ซอย 9A ถนน สุขุมวิท ต. แพรกษา อ. เมือง จ. สมุทรปราการ 10280

Email

thithumporn@napnutriscience.com

Phone

02-752-6959

Fax

02-320-4100

Mobile

092-826-4636

E-Market Place

Website

Category

อุตสาหกรรมอื่นๆผลิตธาตุอาหารเสริมสำหรับพืช

Products


1

แน็ป นิวตริซายส์ จำกัด

อาหารเสริมสำหรับพืชปลอดสารพิษ เป็นสารที่เตรียมขึ้นเพื่อให้ธาตุอาหารแก่พืช 

CONTACT SUPPLIER FORM


* Please fill all input form

Applying T Mark Information Contact :
02-507-8266, 02-512-5848, 02-507-8287 (Service Hours: 8.30 a.m.-4.30 p.m.)

Online Registration Contact :
095-592-5663 (Service Hours: 8.30 a.m.-4.30 p.m.)