นมอัดเม็ด พีวีซี

Name

นมอัดเม็ด พีวีซี

Contact

พรพิมล ไชยทอง

Address

25/2 หมู่ที่ 4 ต. หลักหก อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี 12000

Website

www.roscela.com

นมอัดเม็ด พีวีซี

ขนาดบรรจุ 20.83 (125÷6) กรัม X 6 ชิ้น X 24 แพ็ค มี 4 รสชาติ นม, ช็อกโกแลต, สตอเบอร์รี่, โยเกิร์ต

PHOTO GALLERY