WEBBOARD FOR TMARK MEMBER

เนื่องจากทางบริษัท ผลิตสินค้าหลายแบรนด์ ซึ่งต้องการยื่นของตรา T Mark สำหรับทุกแบรนด์ในครั้งเดียว ไม่ทราบว่า สามารถทำได้หรือไม่?


  1. สามารถทำได้โดยการสมัครนั้น ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ให้สมัครเป็นชื่อของโรงงาน หรือบริษัท หากสินค้ามาจากแหล่งผลิตเดียวกัน หรือบริษัทเดียวกัน สามารถยื่นสมัครครั้งเดียวได้ค่ะ

    Thailand Trust Mark

    4 months