WEBBOARD FOR TMARK MEMBER

เรียนรู้เทคนิคการดำเนินธุรกิจ 100 ปี กับอังกฤษตรางู

ย้อนกลับไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อน แป้งเย็นอังกฤษตรางู ได้ถือกำเนิดขึ้นมา จนทุกวันนี้คุณอนุรุธ ว่องวานิช ทายาทรุ่นหลานได้เข้ามาบริหารงาน และพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาดมากขึ้น เช่น สเปรย์น้ำ ผ้าเย็น เป็นต้น คำถามน่าสนใจก็คือ อังกฤษตรางูใช้เทคนิคใดจึงอยู่มาได้อย่างยั่งยืนเป็นร้อยปี วันนี้ T Mark admin หาคำตอบมาให้กันค่ะ


         ส่วนหนึ่งที่ทำให้อังกฤษตรางูอยู่อย่างยั่งยืนมาจนทุกวันนี้ ก็ต้องมาจากการบริหารงานของผู้นำ โดยคุณอนุรุธยึดหลักคำสอนในการบริหารคนที่ส่งต่อกันมาว่า “อย่าได้เอาเปรียบคนอื่น เพราะคนที่เสียเปรียบเขาจะเกลียดเรา ถ้าเรายอมเสียเปรียบบ้างเล็กน้อย คนที่ได้เปรียบเขาจะรักเรา วันหลังเขาจะช่วยเราเองโดยไม่ต้องขอร้อง” ซึ่งหลักการนี้ทำให้พนักงานที่อยู่ในองค์กรได้รับสวัสดิการที่ดี มีการอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น สิ่งเหล่านี้ทำให้คนในองค์กรอยู่กับบริษัทมาอย่างยาวนาน และเมื่อพนักงานมีความสุข ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาก็เต็มไปด้วยคุณภาพคับกระป๋อง คู่ค้า และผู้บริโภคก็จะได้รับสิ่งที่ดีตามไปด้วย


         ไม่เพียงเรื่องแรงงาน คู่ค้า และผู้บริโภคเท่านั้นที่คุณอนุรุธต้องการมอบความสุขให้ แต่กับคนทั่วไป หรือผู้คนที่อยู่รอบพื้นที่โรงงานก็ต้องได้รับความสุขไม่แพ้กัน ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่ายเยาวชนอบรมสมาธิโครงการเซนลุกซ์จีเนียส “พัฒนาจิต” หรือโครงการมอบตู้ยาให้กับ 120 โรงเรียนทั่วประเทศ พร้อมให้ข้อมูลความรู้เรื่องการใช้ยาแก่ครูและนักเรียน รวมถึงโครงการ e-libraly สร้างคลังความรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน เป็นต้น


         ซึ่งนิยามคำว่า “กำไร” ของอังกฤษตรางู คงไม่ใช่แค่เรื่องเงินเท่านั้น แต่ยังหมายถึงความสุขและรอยยิ้มของพนักงาน คู่ค้า และผู้บริโภคด้วย

         ด้วยการบริหารงานที่ให้ความสำคัญกับความสุขกับพนักงาน คู่ค้า และผู้บริโภค ทำให้ผู้บริหารสามารถซื้อใจพวกเขาเอาไว้ได้ และนี้คงเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้อังกฤษตรางูอยู่ได้อย่างมั่นคง แต่ถ้าอยากรู้เรื่องราวของแบรนด์ อังกฤษตรางูเพิ่มเติม สามารถอ่านได้ที่บทความ Success Story หรือคลิก http://www.thailandtrustmark.com/th/success-story/45