WEBBOARD FOR TMARK MEMBER

สร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ ด้วยตราการันตีสินค้า

ผู้ประกอบการหลายท่านคงกังวลว่าทำแบรนด์อาหารเสริม จะสร้างความน่าเชื่อถืออย่างไรดี ลองนำวิธีของคุณเจี๊ยบ โสภิตนภาเจ้าของแบรนด์ลาวิชไปใช้กันดูไหมคะ ด้วย ความที่แบรนด์ “ลาวิช” เป็นแบรนด์อาหารเสริม จะสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อให้ผู้บริโภคไว้ใจเป็นอย่างมากประกอบกับที่คุณเจี๊ยบเป็นนักแสดง เรื่องความน่าเชื่อถือและไว้ใจในสินค้ากับตัวแบรนด์จึงเป็นเรื่องสำคัญ คุณเจี๊ยบจึงสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยได้การขอรับรองตรามาตรฐานต่างๆ ทั้งในเรื่องของโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากล เรื่องของแรงงาน ที่ใส่ใจดูแลพนักงานทุกคนด้วยสวัสดิการที่เป็นธรรม และเรื่องของผลิตภัณฑ์ เช่น เรื่องมาตรฐาน อย. รวมถึงตราสัญลักษณ์หนึ่งที่สามารถยืนยันและรับรองในมาตรฐานหลายเรื่องได้ในตราเดียว นั่นก็คือตรา Thailand Trust Mark หรือ T Mark ซึ่งเป็นตรารับรองในเรื่องมาตรฐานโรงงาน, คุณภาพสินค้า, การรักษาสิ่งแวดล้อม, การคุ้มครองแรงงาน รวมถึง CSR

         สิ่งเหล่านี้คุณเจี๊ยบบอกว่า ทำให้สามารถบอกกับลูกค้าได้เต็มปากเต็มคำในเรื่องความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ สิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น หากชาว Tmark สนใจอยากนำเทคนิคนี้ไปใช้บ้างก็ได้นะคะ หรืออยากเรียนรู้กลยุทธ์ธุรกิจอื่นๆ ของคุณเจี๊ยบก็สารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandtrustmark.com/th/success-story/61