7 August 2019

DITP หนุนสินค้ารักษ์โลก ชูผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark เตรียมพร้อมพาแบรนด์ไทยไปตลาดโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จัดงานแสดงสินค้า “DECODE DESIGN LIVING” เน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมตอกย้ำความสำเร็จของผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์  T Mark ผ่านนิทรรศการ ‘T Mark ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม’ ระหว่างวันที่ 25 – 30 มิถุนายน 2562ICONSIAM 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จัดแสดงสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและนิทรรศการ T MARK ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อ “DECODE DESIGN LIVING” ภายในงานแบ่งกิจกรรมเป็นสองส่วน คือ นิทรรศการพิเศษ T MARK SHOWCASE เป็นโซนจัดแสดงสินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T MARK ซึ่งเป็นธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมีการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม จำนวน 5 ผลงาน สินค้าที่จะนำมาจัดแสดง เช่น โคมไฟจากแบรนด์ DEESAWAT เกิดจากการนำวัสดุไม้จากการผลิตเฟอร์นิเจอร์มาออกแบบโคมไฟที่มีการใช้กระแสไฟฟ้า LED ช่วยประหยัดพลังงาน แบรนด์ AYODHYA นำสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้วัสดุธรรมชาติมาจัดแสดงในนิทรรศการเพื่อส่งเสริมสินค้าที่มีการใช้ทักษะฝีมือของช่างมือพร้อมทั้งยังเป็นการใช้วัสดุได้อย่างยังยืน และแบรนด์ BUGBEAT ผลิตภัณฑ์หินบัคบีท เกิดจากแนวคิดที่ต้องการลดปริมาณกระจกที่เหลือจากกระบวนการผลิต BSG GLASS จึงนำกระจกเหล่านั้นมาพัฒนาเป็นหินบัคบีท สามารถดูดซับน้ำมันหอมระเหยและกระจายกลิ่นได้ดี เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีโซนพิเศษสำหรับผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็น ที่คัดเลือกจากหลักการ 3R (REDUCE, REUSE, RECYCLE) ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยเชิญชวนให้ทุกคนช่วยกันใช้ทรัพยากรของโลกให้คุ้มค่าที่สุดเพื่อช่วยลดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยลดสภาวะโลกร้อน ต่อยอดผู้ประกอบการจากโครงการด้านการพัฒนาสินค้าที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม  เช่น กิจกรรม DEWA (DEsign from Waste of Agriculture) เป็นการพัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตร และวัสดุเหลือใช้อื่น ๆ มาศึกษาวิจัย พัฒนาเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์โดยนักออกแบบไทย รวมทั้งผู้ประกอบการอื่น ๆ ของกรมในกลุ่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น จำนวน 16 แบรนด์ เข้าร่วมงาน อาทิ แบรนด์ TAOLUANG นำผลิตภัณฑ์เซรามิคที่ใช้นำเคลือบจากเศษไม้และใบไม้ที่เหลือมาทำเป็นน้ำด่างเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในน้ำเคลือบเซรามิค แบรนด์ PARA นำยางพารามาใช้เป็นวัสดุในการผลิตสินค้าใช้ในครัวเรือน แบรนด์ GETNATURE นำเศษวัสดุจากธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้อื่น ๆ มาออกแบบเป็นเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์ แบรนด์ HEARTH and HAND ผลิตภัณฑ์ของใช้จากเศษไม้สักเก่า
แบรนด์
BASIC TEEORY นำกระดาษรีไซเคิล เศษผ้า และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วมาสร้างสรรค์เป็นเครื่องประดับที่ทันสมัย เป็นต้น


การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มุ้งเน้นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับศักยภาพของผลิตภัณฑ์และผู้บริโภคให้คำถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการขยายตลาดของสินค้าในกลุมนี้ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว การออกแบบตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคนี้ โดยผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นสัญลักษณ์นี้ ผู้ซื้อจะมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ทั่วโลกสามารถให้ความไว้วางใจ และมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย 


สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังมองหาโอกาสในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจส่งออกสินค้าในต่างประเทศ T MARK
คือประตูสู่การขยายฐานลูกค้าสู่ตลาดส่งออก ช่วยให้กลุ่มลูกค้าต่างประเทศไว้วางใจในคุณภาพการผลิต รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าและบริการที่มีแหล่งผลิตในประเทศไทย พบกับสินค้าตราคุณภาพ T MARK และสินค้าที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม ในโซน ICONCRAFT ชั้น 4 ICON SIAM ระหว่างวันที่ 25 – 30 มิถุนายน 2562ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandtrustmark.com/th/  หรือโทร02-507-8266